Zoeken
Brug Amsterdam

Wegen, bruggen en Tunnels

Verkrijg op tijd inzicht in alle aspecten van én rondom de weg. Bijvoorbeeld met spoorvorming-, langsvlakheid- en draagkrachtmetingen. Of van lantaarnpalen en bomen langs de weg.

Asset Insight inspecteert, meet, monitort en voorspelt de conditie en kwaliteit van onder meer wegen, bruggen, tunnels en fietspaden. Daarbij maken we gebruik van big data, Internet of Things (IoT) en machine learning. Onze diensten: