Zoeken

Langsvlakheid meting met laser apparatuur

Een goede langsvlakheid van een weg is van belang voor de veiligheid en comfort van de weggebruiker. We meten het langsprofiel van wegen met laserapparatuur (High Speed Road Profiler, HSRP) die op een meetwagen is gemonteerd. Een belangrijk voordeel van deze methode: metingen kunnen in het verkeer worden uitgevoerd zonder verkeersoverlast te veroorzaken.

AssetInsight 2021 (31).jpg
AssetInsight 2021 (28).jpg

Langsvlakheid gemeten met de HSRP

We kunnen voor jou een langsvlakheidsmeting uitvoeren. Dit doen we met lasertechniek. Uit het gemeten profiel berekenen we vervolgens de gegevens of het nieuwe of bestaande profiel voldoet aan de gestelde eisen.

 

AssetInsight 2021.jpg

Viagraaf- en rolreiwaarden

Over het geregistreerde langsprofiel kan een viagraaf-simulatie en/of rolrei-simulatie worden uitgevoerd. Asset.Insight. is hiervoor gecertificeerd. Op basis van de gevonden meetwaarden bepalen we de viagraaf- en/of rolreiwaarden.

langsvlakheid.jpg

International Roughness Index bepalen

Op basis van het geregistreerde langsprofiel kan ook de International Roughness Index (IRI) worden bepaald. Dit doen we door softwarematig een fictief standaardvoertuig met een snelheid van 80 km/h over het geregistreerde langsprofiel te laten rijden. De IRI is de gesommeerde verticale beweging in millimeters van de afgeveerde massa van het fictieve voertuig ten opzichte van de horizontaal afgelegde weg in meters. De IRI-waarde is internationaal beschouwd als een maat voor het rijcomfort en wordt veelal uitgedrukt in mm/m of m/km.

AssetInsight 2021 (28).jpg

Meer weten over langsvlakheidsmeting?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail:     info@assetinsight.nl