Zoeken

Onze visie

Asset management wordt steeds belangrijker. Wij werken samen met onze klanten en partners om hun doelstellingen te realiseren op het gebied van asset informatiemanagement. Dit doen we voor publieke klanten zoals provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail en voor private klanten zoals Schiphol, havenbedrijven, logistieke dienstverleners, afvalwaterketens en de (petrochemische) industrie.

3D-scan weg.jpg

Inspecteren, meten, monitoren en voorspellen

Het verschaffen van inzichten in assets is de kern van wat we doen. Inzichten in assets zorgt ervoor dat de asset eigenaar en asset beheerder op de meest efficiënte en effectieve manier het onderhoud kan inrichten. Dit leidt tot meer veiligheid voor de gebruiker en scheelt tijd en geld. Asset Insight verzamelt data door inspecties, metingen en continue monitoring. 

Door Internet of Things (IoT) en machine learning algoritmes kan data naar scherpe inzichten worden vertaald door voorspellende modellen. 

drone-wagen.jpg

Snelle technologische ontwikkelingen en veranderende wensen van de klant en de wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Om op deze veranderingen in te kunnen spelen, blijven we continu innoveren. Asset Insight combineert asset expertise met innovatieve data analytics-technieken. We willen graag onze expertise met jou delen. Goed begrip van jouw optimalisatievraagstuk is voor ons het startpunt.

 

Inspectation.jpg

Digitalisering en voorspellende modellen

Het verzamelen van data kan met behulp van metingen en inspecties. Asset Insight digitaliseert assets. Bijvoorbeeld met sensoren op een meettrein of meetwagen, een 3D-scanner op boten en auto’s of drones. Asset Insight werkt met voorspellende modellen, zodat klanten op tijd zien welke acties zij op het gebied van assetmanagement moeten nemen om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen.

iri-wegenonderhoud.jpg

Inzicht waar wegenonderhoud nodig is

Wij kunnen je inzicht geven waar wegenonderhoud nodig is met het door ons ontwikkelde algoritme. Vanuit een puntenwolk kunnen wij de precieze locatie aanduiden. Deze innovatieve werkwijze heeft significante kwaliteits-, efficiency- en duurzaamheidsvoordelen. Door het algoritme in te zetten is dit veel nauwkeuriger dan de huidige methodiek. Na analyse op de dataset kunnen schades dan op tijd worden hersteld en worden hoge herstelkosten voorkomen.