Zoeken

Corporate responsibility & veiligheid

Asset Insight gaat verkwisting zoveel mogelijk tegen en besteedt structureel aandacht aan het beheersen en verbeteren van milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in de projecten die we ontwikkelen en in de activiteiten van partijen in de keten. We investeren dan ook graag in duurzame ontwikkelingen.

AssetInsight 2021 (46) (1).jpg

Onderdeel van VolkerWessels

Wij zijn onderdeel van het concern VolkerWessels. Wij sluiten aan bij de filosofie van onze moedermaatschappij. Deze stelt het ondernemerschap, de zelfstandigheid en de innovatiekracht van de decentrale werkmaatschappijen centraal. Maar ook dat de samenwerking tussen alle werkmaatschappijen onderling van groot belang is bij de ontwikkeling van het duurzame beleid van VolkerWessels en haar dochterondernemingen.

Certificering bedrijfsvoering

Asset Insight luistert naar haar stakeholders. We hebben hun belangen in kaart gebracht en onze bedrijfsvoering hierop afgestemd. Dit hebben we digitaal uitgewerkt in ons Asset Insight Management Systeem. Zo kunnen we ons werk iedere keer weer een beetje beter doen.

Asset Insight bezit de certificaten ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA**2017/6.0

vca.png

ISO 9001: ons kwaliteits-managementsysteem

De wijze waarop we onze bedrijfsvoering hebben georganiseerd, wordt ook wel het kwaliteitsmanagementsysteem genoemd. Dit is een vereenvoudigde digitale weergave van de processen en een beschrijving hiervan. Deze weergave vormde de basis bij de auditbeoordeling door DNV GL. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is in lijn bevonden met de internationaal vastgestelde norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

milieu.jpg

ISO 14001: onze milieubetrokkenheid

Net als bij ons algemene kwaliteitsmanagementsysteem hebben we ook onderzocht wat de impact van onze bedrijfsvoering is op het milieu. Deze impact willen we zo klein mogelijk houden. Daarnaast willen we uiteraard voorkomen dat we schade veroorzaken. We hebben niet alleen onze bedrijfsvoering op dit onderdeel beschreven. Ook hebben we een register opgesteld met alle milieuaspecten die voor ons relevant zijn en de wijze waarop we hiermee omgaan. Ook dit hebben we laten beoordelen en certificeren volgens de hiervoor geldende norm ISO 14001.

Wave-assetinsight.jpg

VCA** 2008/5.1: veiligheid en gezondheid

We werken veilig of we werken niet! Als Asset.Insight. ademen we het veiligheidsprogramma WAVE van VolkerWessels. Dit is een manier om invulling te geven aan deze kernwaarde. Daarnaast hanteren we alle eisen uit de Veiligheidschecklist Aannemers VCA. Wij werken veilig, gezond en milieubewust om het aantal ongevallen te verminderen.

 

Voor opdrachtgevers betekent dit het volgende:

  • We kennen, benoemen en bespreken de risico's van het werk en de werkomgeving en nemen maatregelen om ze te beheersen.

  • We doen er alles aan om incidenten te voorkomen en komen, als er onverhoopt toch iets gebeurt, meteen in actie.

  • We stellen onze medewerkers in staat om veilig en gezond te werken, onder meer door hen te voorzien van veilige arbeids- en beschermingsmiddelen.

  • We zijn aanspreekbaar en staan open voor tips en trucs om veiliger en gezonder te werken.

 

Het VCA-systeem van Asset.Insight. en de toepassing ervan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de VCA** 2008/5.1.

logo-u15.png

Lid van U15

U15 is een levendig netwerk van ongeveer 200 werkgevers in de regio Midden-Nederland en richt zich op het stimuleren van duurzame en slimme mobiliteit. U15-leden dragen bij aan het realiseren van spitsmijdingen door hun beleid aan te passen, de cultuur te veranderen en aandacht te schenken aan het thema duurzame mobiliteit. De acties van U15 realiseren 4.301 spitsmijdingen per werkdag. 

Leden van U15 hebben een duurzamer mobiliteitsprofiel ten opzichte van niet-leden. Bedrijven die lid zijn van U15 hebben veel overstappers van auto naar fiets, e-bike, ov en thuiswerken.

Een greep uit de vele voordelen van werkgevers die zijn aangesloten bij U15: minder CO2-uitstoot, betere bereikbaarheid, lagere kosten en vitalere werknemers.

scios-certificaat-2021-2024.PNG

SCIOS8 certificaat en gecertificeerde inspecteurs

Asset.Insight. als bedrijf is in het bezit van een SCIOS8 certificaat. Door deze accreditatie weten onze opdrachtgevers dat we alleen gecertificeerde SCIOS8 inspecteurs inzetten voor elektrotechnische inspecties.

Naast de periodieke NEN3140 inspecties passen we de bewezen methodieken omtrent kwaliteitsprocessen en verificatie en validatie ook toe voor nulmetingen (NEN 1010).

 

20210038_CO2_RGB_NL_Logo_Liggend.jpg

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Asset Insight is onderdeel van Vialis, en gezamenlijk zijn we gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. De prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), die verantwoordelijk is voor het beheer en de verdere ontwikkeling ervan. De CO2-Prestatieladder vereist dat specifieke informatie beschikbaar is voor opdrachtgevers zoals ProRail en Rijkswaterstaat.

 

Bij Vialis zijn we toegewijd aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid. Als onderdeel van de certificering nemen we maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze verantwoordelijkheid op het gebied van CO2-reductie te tonen. Dit geldt onverminderd ook voor Asset Insight.

 

Meer informatie over Vialis,Asset Insight en de CO2-Prestatieladder