Zoeken
Tiltsensoren IC Berlijn_2

Spoor

Asset Insight inspecteert, meet, monitort en voorspelt de kwaliteit van verschillende assets op en rond het spoor. Denk aan spoorstaven, wissels, spoorligging, bovenleidingen en dwarsliggers. Big data, Internet of Things (IoT) en machine learning staan hierbij centraal..