Zoeken
stroefheidsmetingen-auto.jpg

Inspecties

Inzicht in de werkelijke toestand van een asset geeft planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Laat bijvoorbeeld een NEN-inspectie, leidinginspectie of boominspectie uitvoeren.

Vacature inspecteur.jpg

NEN 2767

Van bruggen en gemalen tot vliegvelden en lichtmasten. De NEN 2767 geeft snel inzicht in de toestand van dit soort assets. Het is een norm voor conditiemetingen.

Lees meer
vacature NEN inspecteur Asset Insight.PNG

NEN 3140

Langs wegen, rond water en in kantoren. Je ziet ze overal: elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Benieuwd of ze nog veilig zijn? Laat periodiek een NEN 3140-inspectie uitvoeren. In deze norm staan eisen voor installaties tot 1.000 volt wisselspanning of 1.500 volt gelijkspanning.

Lees meer
neninspectie.png

NEN 1010

Een nieuwe laagspanningsinstallatie aangelegd? Controleer of deze veilig is en voldoet aan de wettelijke eisen. Dat kan met de NEN 1010. Deze norm is er voor installaties tot 1.000 volt wisselspanning of 1.500 volt gelijkspanning.

Lees meer
algoritme-bomen.jpg

Inspectie boomveiligheid (VTA)

Iedere boomeigenaar in Nederland heeft een zorgplicht. Eigenaren staan dus voor aantoonbare boomveiligheid. Gebiedsbeheerders, gemeentes en waterschappen zijn verantwoordelijk voor bomen met name voor valgevaar. Regelgeving schrijft periodieke Visual Tree Assessment (VTA) voor. Deze boomveiligheidscontrole is een beoordeling op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een belangrijke vraag is: waar staan die bomen en van wie zijn ze precies?

Lees meer
AssetInsight 2021 (33).jpg

CROW 146

Laat verschillende inspecties uitvoeren volgens de systematiek voor het visueel inspecteren van wegen. Dat doen we conform protocol CROW 146.

Lees meer
AssetInsight 2021.jpg

CROW 323

Beheer jij een deel van de openbare ruimte? Laat dan een inspectie uitvoeren volgens protocol CROW 323. Zo weet je meteen of het aan alle eisen voldoet.

Lees meer
Zeesluis IJmuiden

CUR 117

Het inspecteren van kunstwerken kan op allerlei verschillende manieren en vele doelen hebben. De CUR 117 biedt de kaders en richtlijnen. Dit leidt ertoe dat kunstwerken op een systematische manier worden geïnspecteerd, onderzocht en beheerd. De CUR 117 biedt in zijn volledigheid inzicht in de huidige status, langetermijnplanning en de beheerskosten over meerdere jaren.  

Lees meer
1455.jpg

Flare tip- en schoorsteeninspectie

In de (petro)chemische industrie beschikken fabrieken standaard over een fakkelsysteem. Dit fakkelsysteem wordt gebruikt om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af te voeren en te verbranden. De flare van een fabriek is continu in gebruik om overbodig (rest)producten tijdens een processtoring te verbranden die niet opgeslagen kunnen worden. Schoorstenen worden vooral gebruikt door afvalenergiecentrales. De schoorsteen dient als afvoerkanaal van rookgas dat vrijkomt bij de verbranding van restafval. Zowel flares als schoorstenen zijn onderhevig aan slijtage omdat deze veel in gebruik zijn.

Lees meer
NENinspectie-brug.jpg

Inspecties waterinfra

Inzicht krijgen in de werkelijke toestand van assets rond het water? Dat kan! Van een NEN-inspectie en laagdiktemetingen, tot een dijk en brug inspecteren. We helpen je graag!

Lees meer
Kade inspecteren_AssetInsight.jpg

Kade-inspectie onderwaterrobot

Inzicht krijgen in de toestand van kades in de haven? En dat op een nauwkeurige manier én zonder het vaarverkeer te storen? Dat kan met de onderwaterrobot. Een unieke innovatie voor inspectie dankzij de verschillende sensoren en camera’s.

Lees meer
lasinspectie-leiding.png

Lasinspectie

In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie gelden zeer strenge regels op het gebied van hygiëne. Uit oogpunt van voedselveiligheid, het voorkomen van contaminatie en om de hoge kwaliteit van het product te waarborgen. Binnen deze industrieën gaan productiemiddelen via een tal van RVS-leidingen die met lassen aan elkaar verbonden zijn.

Lees meer
leidingsinspectie-industrie.png

Leidinginspectie

Leidingsystemen zijn er in allerlei soorten en maten en voor verschillende soorten toepassingen. Zo kennen we in de (petro)chemische industrie talloze procesleidingen, industriële riolen en bluswaterleidingen. Verder vallen drinkwaterleidingen, gasleidingen en stadswarmteleidingen ook onder de (ondergrondse) leidinginfrastructuur. Doordat deze leidingen continu in gebruik zijn, is onderhoud en reiniging essentieel om deze continuïteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Lees meer
neninspectie.png

NEN 1010-inspectie spoor

Onze Meetdienst Electro voert NEN 1010-inspecties uit aan uw laagspanningsinstallaties op en rondom het spoor. De resultaten van de inspectie- en meetdata worden in kaart gebracht en verwerkt in een rapportage, zodat u goed geïnformeerd bent. Voor het verwerken van de gegevens maken we gebruik van onze eigen tool FlexInspect.

Lees meer
Schroeven.jpg

Rotating equipment inspectie

Binnen de (petro)chemische industrie bevat rotating equipment een breed scala aan toepassingen. Onder rotating equipment vallen bijvoorbeeld turbines, pompen, compressors en alle andere machines met bewegende onderdelen. Omdat de productie in de (petro)chemische industrie vanwege de hoge kosten zo min mogelijk stil staat, draaien de machines veel uren achter elkaar. Doordat de bewegende delen hierdoor onderhevig zijn aan slijtage is degelijk onderhoud van essentieel belang voor een veilige en betrouwbare machine.

Lees meer
SCIOS-8-laagspanning.jpeg

SCIOS Scope 8

Asset.Insight. is als bedrijf gecertificeerd en geaccrediteerd voor SCIOS 8. Onze inspecteurs waren al gecertificeerd met het SCIOS Scope 8 certificaat voor het uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische installaties. Wij voeren een SCIOS Scope 8 inspectie uit volgens een vaststaand inspectieplan dat is vastgesteld op basis van een risico-inschatting, best-practices en veel ervaring. 

Lees meer
steamtrap Thermo.jpg

Thermografische inspectie

Thermografie is een van de vele onderzoekstechnieken die vallen onder niet-destructief onderzoek (NDO). Deze onderzoekstechniek wordt vaak toegepast om elektrotechnische installaties, leidingsystemen en (gebouw)isolaties in diverse industrieën te inspecteren. Een speciale warmtebeeldcamera detecteert infrarode stralingen van het meetobject die niet met het blote oog waarneembaar zijn. De temperatuurverschillen worden aan de hand van verschillende kleuren zichtbaar gemaakt in een thermogram. Met één oogopslag krijg je inzicht in de huidige staat van assets.

Lees meer
spoor-inspectie.jpg

Videoschouw spoor

Benieuwd of het door jou beheerde spoor veilig berijdbaar is en dat er geen rolling contact fatigue is opgetreden? Laat een videoschouw maken. Zo krijg je direct inzicht in de staat van onder meer wissels en spoorstaven.

Lees meer