Zoeken

CUR 117

Het inspecteren van kunstwerken kan op allerlei verschillende manieren en vele doelen hebben. De CUR 117 biedt de kaders en richtlijnen. Dit leidt ertoe dat kunstwerken op een systematische manier worden geïnspecteerd, onderzocht en beheerd. De CUR 117 biedt in zijn volledigheid inzicht in de huidige status, langetermijnplanning en de beheerskosten over meerdere jaren.  

Zeesluis IJmuiden
inspectiebrug-bellyboat1.png

Planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang

Ik wil graag een offerte.

 

Met inspecties richten wij ons op het vastleggen van de werkelijke toestand van de door ons te inspecteren assets. We leveren daardoor een bijdrage aan de planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn onze uitgangspunten. Wij gebruiken de modernste technieken voor onze inspecties. We voeren inspecties uit voor Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies en aannemers. We zijn gespecialiseerd in het inspecteren van wegen, bruggen, tunnels, duikers, waterkeringen, en kades. 

 

gansyoyen-gemaal.PNG

Ervaring met belly boats

Wil je precies weten welke assets je hebt en of ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen? Ben je benieuwd naar de status van jouw assets of wil je juist heel gericht inspecteren? 

 

Asset.Insight. heeft ervaring met het werken op hoogte, langs water, binnen afzettingen, in besloten ruimtes en met hoogwerkers. Maar ook met bellyboats. Als de ruimte lastig te bereiken is, kunnen we ook drones inzetten.

Meer weten over CUR 117?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 
E-mail: info@assetinsight.nl