Zoeken

CROW 146

Laat verschillende inspecties uitvoeren volgens de systematiek voor het visueel inspecteren van wegen. Dat doen we conform protocol CROW 146.

AssetInsight 2021 (33).jpg
AssetInsight 2021 (27).jpg

Visuele weginspectie volgens CROW 146-methodiek

Met een visuele weginspectie herken je op tijd zichtbare schades. We beoordelen ze en leggen het eenduidig vast. De weg wordt op technische gronden bekeken en schades worden naar ernst en omvang beoordeeld. Zo krijg je een goed beeld van de conditie van de weg.

 

 

 

AssetInsight 2021.jpg

Diverse weginspecties

 • Globale visuele weginspectie
  De globale visuele inspectie heeft als doel om snel en efficiënt op netwerkniveau informatie te verzamelen over de conditie van het gehele wegennet. De globale visuele inspectie wordt gebruikt voor het opstellen van netwerkplanningen en begrotingen, het opstellen van kwaliteitsoverzichten en het analyseren van langetermijnbudgetbehoeftes. Op basis hiervan wordt bepaald of het wegennet voldoet aan de richtlijnen, kwaliteitsafspraken en wettelijk verplichtingen.

 • Klein onderhoudsinspectie
  De klein onderhoudsinspectie heeft als doel om kleine gebreken aan de wegverharding vast te leggen, die in het lopende begrotingsjaar moeten worden gerepareerd.

 • Maatregeltoets
  De maatregeltoets heeft als doel om op projectniveau nauwkeurig de aard, omvang en locatie van de te nemen onderhoudsmaatregel vast te stellen. De maatregeltoets vormt hierbij de schakel tussen de resultaten van de globale visuele weginspectie en de vertaling naar het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het onderhoud. De maatregeltoets wordt alleen uitgevoerd op de wegvakken die in planjaar 1 en 2 aan onderhoud toe zijn.

 • Gedetailleerde visuele weginspectie
  De gedetailleerde visuele inspectie heeft als doel om op projectniveau nauwkeurig de visuele conditie van de wegverharding vast te leggen. Hierbij worden de schadebeelden in ernst en omvang vastgelegd.

Uitgebreide rapportage

Wat levert het je op? 

 • Inzicht in ernst van de schade
 • Schadebeelden
 • Rapportage

Wegbouwkundige schouw uitvoeren

Daarnaast kunnen wij in het kader van de wegbouwkundige onderzoeken een schouw uitvoeren. Bij deze schouw worden schades van de wegverharding geïnventariseerd. Het doel is om een algemeen beeld te krijgen van de toestand van de wegverharding. Deze schouw voert een adviseur uit. Het resultaat vormt een belangrijke input voor het verhardingsadvies.

wegeninspecteursinauto.jpg

Meer weten over CROW 146?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail:     info@assetinsight.nl