Zoeken

Snel en nauwkeurig inzicht in bezetting rangeerterreinen

Inzicht krijgen in de locatie van wagons op rangeerterreinen is op veel liquid bulk terminals nog altijd een handmatige job. Vopak en Asset Insight, onderdeel van Vialis, hebben samen met Vopak Vlissingen daarom een pilot uitgevoerd in het havengebied van Vlissingen om sneller en makkelijker inzicht te krijgen in de bezetting van rangeerterreinen. Deze informatie helpt niet alleen de terminalmanager met de logistieke puzzel maar kan ook de hulpdiensten in geval van een calamiteit helpen. Het efficiënt organiseren van de logistiek verbetert bovendien de doorstroming en levert daarmee naast een brandstofbesparing en ook een CO2 reductie op.

shutterstock_378267886.jpg
shutterstock_378267886.jpg

Momenteel worden op veel bedrijventerreinen de binnenkomende wagons met de hand door een inspecteur genoteerd. Om het registratieproces te versnellen en de kans op menselijke fouten te verminderen is de pilot gestart. Hiermee werden de treinen bij binnenkomst en vertrek geregistreerd door een slimme camera die automatisch de labels van elke wagon scant en deze informatie verwerkt. De assentellers helpen bij de detectie van treinen zodat de registratie van de locatie van de wagons meer accuraat wordt. Nadat de trein aangekomen is, kunnen middels de assentellers deze de wagons over de gehele locatie getraceerd worden en ontstaat automatisch een actueel overzicht.

Belovende resultaten vanuit pilot

Over een periode van een aantal maanden is gebruik gemaakt van een sensor bij de ingang van de terminal van Vopak in Vlissingen. Bij deze ingang werden de ingaande en uitgaande treinen gedetecteerd. De evaluatie leverde een aantal zeer interessante inzichten op. Eén van de belangrijkste punten was dat de assentellers accurater en sneller de informatie bij de terminalmanager kon afleveren dan de handmatig opgenomen en vervolgens in gescande lijsten. Vopak heeft enthousiast gereageerd op de resultaten en aangegeven dat ze verdere uitrol zullen onderzoeken.

Afbeelding4.png

Assensteller

Een assenteller is een apparaat dat telt hoeveel assen een bepaald punt van een spoorweg passeren. Op rangeerterreinen bevinden zich sensoren die zorgen voor inzicht over onder andere hoeveel wagons op een bepaalde spoorsectie staan. De rangeerterreinen van industriële bedrijven zijn vaak niet voorzien van stroom waardoor de standaard assentellers, zoals in het doorgaande spoor, niet gebruikt kunnen worden. Asset Insight heeft een IoT assenteller ontwikkeld die zeer robuust is en gebruik maakt van batterij gevoede IoT technologie. De assenteller geeft informatie over het aantal assen die passeren, welke richting ze opgaan en met welke snelheid de sensor wordt gepasseerd. Zelfs als een trein boven de sensor stilstaat of van richting veranderd geeft de assenteller de juiste informatie door met een extreem hoge nauwkeurigheid.