Zoeken

Wegbouwkundig onderzoek

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een functionele en veilige weg. Scheurvorming, spoorvorming, rafeling en andere schade moeten zo effectief mogelijk worden voorkomen. Wij voeren voor jou onderzoek uit en adviseren op wegbouwkundig gebied.

wegmeting-inactie3.jpg

Diverse wegbouwkundige onderzoeken

  • Valgewichtdeflectiemetingen - Hiermee bepalen we de draagkracht en restlevensduur van de weg.
  • Dynamische plaatbelastingsproef - Hiermee bepalen we de stijfheid van de onderbouw (ondergrond + zandbaan + fundering).
  • Asfalt- en constructieboringen - Asfalt- en constructieboringen geven een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de opbouw van de verhardingsconstructie en/of funderingsopbouw.
  • Visuele inspecties - We leggen de ernst en omvang van de schades aan verhardingen vast conform de CROW-methodiek.
  • Radarmetingen - Voor indicatieve bepaling asfalt(laag)- funderings- en zanddikte en holle ruimte tussen asfalt en funderingen.
wegmeting-wagen1.jpg

Onderzoek en advies

Laboratoriumonderzoek, PAK, DLC en HPLC zijn begrippen die bij onderzoeken horen die we voor u uitvoeren.

  • Milieukundige onderzoeken - Milieukundige samenstelling van de ondergrond, bijvoorbeeld in combinatie met asfalt- en constructieboringen.
  • Toetsingsprocedures - Na realisatie van het project toetsen we (maken we aantoonbaar) aan de hand van het ontwerp, laagdiktes en laagstijfheden.
  • Verhardingsadvies - Voor onderhoud aan elementen- en/of asfaltverhardingen of nieuwbouwconstructies.

Meer weten over wegbouwkundig onderzoek?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 
E-mail:     info@assetinsight.nl