Zoeken

Algoritme voor gericht wegonderhoud

Intensief gebruikte wegen verdienen gericht onderhoud om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Dit vergt omvangrijke onderhoudsopgaven. Daarom is er inzicht nodig in bijvoorbeeld wegprofielen. Daartoe hebben wij een wegenalgoritme ontwikkeld om wegprofielen te meten. Wegprofielen worden uitgedrukt in IRI (International Roughness Index). Dit is een maat voor het rijcomfort.

iri.jpg

Inzicht waar wegenonderhoud 

nodig is

Ik wil graag een offerte.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Wij kunnen je inzicht geven waar wegenonderhoud nodig is met het door ons ontwikkelde algoritme. Vanuit een puntenwolk kunnen wij de precieze locatie aanduiden. Deze innovatieve werkwijze heeft significante kwaliteits-, efficiency- en duurzaamheidsvoordelen. Door het algoritme in te zetten is dit veel nauwkeuriger dan de huidige methodiek. Na analyse op de dataset kunnen schades dan op tijd worden hersteld en worden hoge herstelkosten voorkomen.

Road object.JPG

Spoorvorming en langsvlakheid worden gemeten

Dit geavanceerde algoritme geeft inzicht in aspecten van én rondom de weg. De spoorvorming en langsvlakheid (IRI) worden gemeten. Ook wordt de conditie van onder meer geleiderails, lichtmasten en bomen langs de weg gescand en geanalyseerd. Dit wordt gedaan met een auto met een 3D-laserscanner. De weg hoeft niet afgesloten te worden. Het verkeer kan zo gemakkelijker doorstromen, zodat het wegennetwerk continu beschikbaar is.

spoorvorming-scade1.png

Inplanning preventief onderhoud

Wat levert het op?

  • Verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur
  • Inzicht in aspecten van én rondom de weg
  • 3D-profiel van de weg én omgeving
  • Preventief onderhoud kan gemakkelijk worden ingepland
LaneDetection_map.jpg

Meer weten over algoritme voor wegonderhoud?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail: info@assetinsight.nl