Zoeken
Fietscomfortmeting provincie.jpg

Fietscomfort metingen

De fietscomfortmetingen (FCM) voeren we uit met een klein meetvoertuig (Daihatsu Cuore). Dit apparaat legt de langsvlakheid van het fietspad in twee meetsporen vast. Het gemeten langsprofiel wordt omgezet naar een comfortwaarde (Cv), zoals deze is beschreven in CROW-rapport D12-01 'Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel'.

Langsprofiel verharding gemeente.jpg

Bepalen langsprofiel verharding op fietspaden

CO2-vermindering, duurzame mobiliteit, green cities, terugdringing auto in de binnenstad. In steden wordt fietsen gestimuleerd en worden auto's geweerd. Met fietscomfortmetingen krijg jij als wegenbeheerder inzicht in het comfortgevoel dat een fietser ondervindt op wegen. De resultaten van de meting die wij uitvoeren geven een goede weergave van het comfortgevoel.

 

Ik wil graag een offerte.

Fietscomfortmeting fietspad.jpg

Toestand fietspaden in kaart brengen voor provincies en gemeentes

Fietscomfortmetingen brengen de toestand van fietspaden in kaart. Hiermee bepalen we het comfort dat fietsers ervaren. Ervaren fietsers hobbels of trillingen? Ook registreren we de visueel zichtbare schade en maken we digitale opnamen van het fietspad. We brengen alle belangrijke knelpunten in kaart. Deze knelpunten geeft een gemeente of provincie handelingsperspectief. Zo kunnen zij gericht actie ondernemen en ervoor zorgen dat het fietsplezier en fietscomfort verhoogd kan worden.

 

fietsmeting Asset Insight.jpg

Verhoging fietscomfort en fietsplezier

Wat levert het je op?

 

Tijdens de metingen voeren we een visuele inspectie uit waarbij diverse schadebeelden digitaal worden vastgelegd. Daarnaast maken we per 10 meter een digitale foto met het beeld van het fietspad en de meetlocatie in gps-coördinaten vastgelegd. Je krijgt een uitgebreide rapportage van ons. De rapportage geeft je goed inzicht in de knelpunten. Met een slimme planning en meerjarig onderhoud bespaart het je tijd en geld!

Meer weten over fietscomfortmetingen?

Neem dan contact met ons op.


Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail:     info@assetinsight.nl