Zoeken
AssetInsight 2021 (28).jpg

Wegmetingen

Veranderingen in de markt, zoals nieuwe contractvormen, hebben de laatste jaren geleid tot een toenemende vraag naar het verrichten van (controle)metingen aan verhardingen. Zowel bij onderhoud als nieuwe aanleg van asfaltverhardingen is de bouwer steeds vaker verantwoordelijk voor het aantonen van de geëiste kwaliteit. Ook de grotere bewustwording bij de wegbeheerder voor een veilig wegdek leidt tot een toenemende vraag naar het uitvoeren van controlemetingen. Onze afdeling Wegbouwkunde ondersteunt je daarin graag.

Assetinsight-3dscanner.jpg

Mobiliteit

Wat kunnen we voor jou betekenen?

 

Asset.Insight. ondersteunt de ontwerper en beheerder in het maken van keuzes. Met inventarisatie, inspecties, wegmetingen en specifieke studies geven we advies over verhardingsconstructies.

stroefheidsmeting-engineer.jpg

Wegbouwkunde

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een functionele weg - voor gebruiker én beheerder. De investering in goed onderzoek en advies op wegbouwkundig gebied betaalt zich vaak ruim terug. Uit het advies over diverse verhardingsconstructies volgt materiaalkeuze (elementen, asfalt- of betonverharding) en wegfunderingsalternatieven. Maar ook advies over hergebruik van alternatieve materialen, zowel voor nieuw werk als voor onderhoud en reconstructies.

weetwathetis.jpg

Visuele inspecties

Met visuele inspecties krijg jij als beheerder goed inzicht in de onderhoudstoestand van jouw assets. Uiteraard kunnen we dit completeren met het inzichtelijk maken van kosten die nodig zijn om jouw assets op het gewenste onderhoudsniveau te krijgen en te houden.

wegmeting-schakelkast.jpg

Wegen, kunstwerken en gebouwen

Met globale of gedetailleerde visuele inspecties leggen we schadebeelden naar ernst en omvang vast bij wegen.

 

Ook brengen we door inventarisatie en inspectie de onderhoudsbehoefte in beeld van bruggen, duikers en viaducten.

 

Gebouwen
Bij werkzaamheden aan wegen, rioleringen en grondwerk inventariseren we de kwaliteit van onder meer woningen en gebouwen. Bestaande gebreken worden vastgelegd zodat we de situatie voor en na de werkzaamheden kunnen vergelijken.

asfalt.jpg

Meer weten over wegmetingen?

Neem dan contact met ons op.


Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail:     info@assetinsight.nl