Zoeken
8K3B3112_HQ.jpg

Predictive modelling

In de toekomst kijken? Met predictive modelling kan dat. Onze data scientisten ontwikkelen continu nieuwe algoritmes en voeren innovatieve data-analyses uit. Zo krijg je snel inzicht in de huidige en toekomstige staat van assets.

predictive-modelling-2.jpg

Predictive modelling informatie

Diepgaande asset-expertise brengen we samen met innovatieve data-analytics-technieken. Dankzij deze combinatie verwerven we unieke inzichten. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor onder andere voorspellingen over de staat van jouw assets. 

Lees meer
IRI.jpg

Algoritme voor gericht wegonderhoud

Intensief gebruikte wegen verdienen gericht onderhoud om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Dit vergt omvangrijke onderhoudsopgaven. Daarom is er inzicht nodig in bijvoorbeeld wegprofielen. Daartoe hebben wij een wegenalgoritme ontwikkeld om wegprofielen te meten. Wegprofielen worden uitgedrukt in IRI (International Roughness Index). Dit is een maat voor het rijcomfort.

Lees meer
noisemapping-station-delft.png

Omgevingslawaai mapping

Omgevingslawaai heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid in een leefomgeving. Dit kan leiden tot onder meer slaapproblemen en stress. Overheden moeten inzage hebben in het geluidproductieplafond. Dit is een norm voor geluidsproductie van een rijksweg of spoorweg, die door de beheerder moet worden nageleefd. Bij het spoor zijn er verschillende soorten geluid. Hier zijn diverse wetten en regels voor. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en maakt de geluidssituatie inzichtelijk. Hierin staat de norm voor de geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Deze wet regelt ook de naleving van de ‘geluidproductieplafonds’: de hoeveelheid geluid geproduceerd door rijdende treinen.

Lees meer
Spoorasmeting (1).png

Spooras meten

Spoor verschuift soms als er veel treinen overheen rijden. Vooral als de ondergrond heel zacht is. In dat geval kan een stopmachine het spoor weer terugleggen. Dan is het wel van belang dat precies bekend is hoeveel het spoor is verschoven. Onze metingen en algoritmes helpen daarbij.

Lees meer
visual.jpg

Storingskans verdelingenmodel

Wij hebben een storingskansverdelingenmodel (SKVM) ontwikkeld. Wij kunnen op deze manier storingen in spooronderhoudsgebieden met elkaar vergelijkbaar maken (naar juiste object brengen en uniform classificeren) door middel van machine learning. Hierna worden de vergelijkbare storingen in een dashboard ontsloten zodat de assets van verschillende spooronderhoudsgebieden met elkaar vergeleken kunnen worden.

Lees meer
Model_your_predictive_maintenance.jpg

Your predictive maintenance

Op tijd, duurzaam en efficiënt onderhoud plegen in de toekomst? Krijg met voorspellende modellen (predictive maintenance) inzicht in jouw assets. Met deze methode kom je in drie stappen naar een oplossing voor jouw vraag. Maatwerk dus.

Lees meer