Zoeken

Predictive modelling informatie

Diepgaande asset-expertise brengen we samen met innovatieve data-analytics-technieken. Dankzij deze combinatie verwerven we unieke inzichten. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor onder andere voorspellingen over de staat van jouw assets. 

puntenwolken.jpg

Datagedreven organisatie

Met de inzichten van onze data science-specialisten bepalen we een optimaal onderhoudsregime voor jouw assets. Ontvang je liever een gericht inspectieregime? Of wil je weten welke monitoring een bijdrage kan leveren voor een nog verder datagedreven organisatie? Ook dat is mogelijk. Met predictive modelling zet je tijd en geld efficiënter in. En het geeft een grotere en betrouwbaardere beschikbaarheid van jouw assets.

 

Ik wil graag een offerte.

3Dmeten-puntenwolk.jpg

Verschillende werkgebieden

Van spoor, wegen en riool tot gebouwen en industrie. We werken samen met partijen in verschillende gebieden van de fysieke infrastructuur. Daarnaast werken we in de domeinen waterkeringen, utilities, vaarwegen en havens. Een uitgebreid werkgebied dus!

 

AssetInsight 2021 (40).jpg

Wat kunnen we betekenen?

 

  • Krijg inzicht in de huidige en toekomstige status en beschikbaarheid van jouw assets;
  • Ontvang geoptimaliseerde onderhoudsplannen en inspectieschema’s;
  • Ontvang advies om monitoringsapparatuur te plaatsen voor extra dataverzameling. Dit voor optimalisaties van onderhoud en inspectie;
  • Zie met realtime monitoring (IoT of andere sensoring) storingen aankomen.

 

© Marina Kemp - AssetInsight website 045.jpg

Diensten predictive modelling

predictive maintenance | machine learning algoritmes | spooras meten | scenario modelling | spoorvorming model / spoorschaafschade (RFC) model | storingskansverdeling model

AssetInsight 2021 (42).jpg

Meer weten over predictive modelling?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon: +31 30 246 94 00 
E-mail:     info@assetinsight.nl