Zoeken

Omgevingslawaai mapping

Omgevingslawaai heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid in een leefomgeving. Dit kan leiden tot onder meer slaapproblemen en stress. Overheden moeten inzage hebben in het geluidproductieplafond. Dit is een norm voor geluidsproductie van een rijksweg of spoorweg, die door de beheerder moet worden nageleefd. Bij het spoor zijn er verschillende soorten geluid. Hier zijn diverse wetten en regels voor. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en maakt de geluidssituatie inzichtelijk. Hierin staat de norm voor de geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Deze wet regelt ook de naleving van de ‘geluidproductieplafonds’: de hoeveelheid geluid geproduceerd door rijdende treinen.

noisemapping-station-delft.png

Geluidsbelastingkaart Delftse spoorlijn

De geluidsbelastingkaart laat zien welke huizen geluidshinder ondervinden van de Delftse spoorlijn. De kaart is te bekijken via een GIS-viewer. De Delftse spoorlijn doorkruiste de stad via een viaduct. Echter in 2015 werd het viaduct vervangen door een tunnel van 2,3 km. Met behulp van modellen voor geluidshinder is het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren zodat een nauwkeurige schatting gemaakt kan worden van het aantal inwoners dat wordt blootgesteld aan geluid boven 57 dB. Dit is volgens het Europees Milieuagentschap het hoogst toegestane niveau.

delft-trainstation-geluidsoverlast.jpg

Geluidproductieplafonds en consensus data

In de afbeelding hierboven zie je de in blauw gemarkeerde gebouwen die worden getroffen door een hoger dan het toegestane geluidsniveau. Het aantal getroffen inwoners wordt geschat op 29851.

Zo krijg je direct inzicht wat de impact is op de omgeving.

 

Door ruimtelijke datasets zoals BAG, BGT en AHN te combineren met een geluidspropagatiemodel, is het mogelijk om een geluidswarmtekaart van het gebied te maken. In combinatie met de gebouwen dataset kan het aantal inwoners bepaald worden die zijn blootgesteld aan geluidsniveaus boven de toegestane grens.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase van het project kun je al rekening houden met omgevingslawaai. Je kan bijvoorbeeld het effect van het plaatsen van een geluidswal of andere geluidverminderende maatregelen testen. Zo pak je het meteen bij de bron aan. Wij kunnen je hierbij helpen.

Meer informatie?

Neem dan contact op met ons!