Zoeken
AssetInsight 2021 (27).jpg

Spoor- en wegmetingen

Bevolkingsgroei en verstedelijking zorgen voor een flinke groei in mobiliteit. Het spoor en weg maakt het mogelijk dat reizigers van a naar b kunnen reizen. Voortijdig beginnende defecten te zien door metingen en monitoring, maakt het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen voor onderhoud. Wij helpen je graag met het inzichtelijk maken van de conditie van je spoor en weg. Benieuwd, we komen graag langs om het nader toe te lichten.

riegl-spoor3.png

Meettrein Sherloc

Trends als bevolkingsgroei en verstedelijking, zorgen voor een flinke groei in mobiliteit. Het spoor maakt het mogelijk om grote hoeveelheden reizigers en goederen te vervoeren. Voorbereiding van het spoor op deze ontwikkelingen is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland, de economie en het klimaat. Door monitoring en inspectie van spoorstaven en -wissels is het mogelijk beginnende defecten eerder te zien en vroegtijdig in te grijpen. Dit kan gedaan worden met inzet van de meettrein.  Dit verhoogt de veiligheid, maar ook de beschikbaarheid van het drukbezette spoor.    

Lees meer
AssetInsight 2021 (7).jpg

Stroefheidsmeting met methode SKM

Is uw wegdek nog 'stroef' genoeg? Een belangrijke vraag, want een goede stroefheid leidt tot veilige wegen en vermindert ongelukken. Laat op tijd de stroefheid meten en voorkom onnodige noodreparaties. Dat kan met behulp van de SKM methode (SeitenKraftMessverfahren). Bij Rijkswaterstaat wordt deze methode op dit moment geaccepteerd voor alle stroefheids- en monitoringsmetingen van bestaande deklagen ouder dan één jaar. Voor een aantal  Rijkswaterstaatcontracten is deze methode ook toegestaan voor rijkswegen jonger dan één jaar, afhankelijk van de eisen die hiervoor in het betreffende contract zijn opgenomen. Voor provinciale en gemeentelijke wegen loopt momenteel nog een onderzoek bij CROW om te bepalen aan welke eisen SKM-metingen dienen te worden getoetst.

Lees meer
Stroefheidsmeting.jpg

Stroefheidsmeting met 86% vertraagd wiel

De stroefheid van het wegdek wordt onder andere bepaald door de mate van ruwheid van het wegdek. Maar ook door het gebruikte mineraal aggregaat en de mate van vervuiling. Asset.Insight. is in het bezit van twee stroefheidsaanhangers waarmee de stroefheid conform de 86% vertraagd wiel methode kan worden gemeten.

Lees meer
AssetInsight 2021 (31).jpg

Langsvlakheidmeting met laserapparatuur

Een goede langsvlakheid van een weg is van belang voor de veiligheid en comfort van de weggebruiker. We meten het langsprofiel van wegen met laserapparatuur (High Speed Road Profiler, HSRP) die op een meetwagen is gemonteerd. Een belangrijk voordeel van deze methode: metingen kunnen in het verkeer worden uitgevoerd zonder verkeersoverlast te veroorzaken.

Lees meer
AssetInsight 2021 (28).jpg

Wegmetingen

Veranderingen in de markt, zoals nieuwe contractvormen, hebben de laatste jaren geleid tot een toenemende vraag naar het verrichten van (controle)metingen aan verhardingen. Zowel bij onderhoud als nieuwe aanleg van asfaltverhardingen is de bouwer steeds vaker verantwoordelijk voor het aantonen van de geëiste kwaliteit. Ook de grotere bewustwording bij de wegbeheerder voor een veilig wegdek leidt tot een toenemende vraag naar het uitvoeren van controlemetingen. Onze afdeling Wegbouwkunde ondersteunt je daarin graag.

Lees meer
Fietscomfortmeting provincie.jpg

Fietscomfortmetingen

De fietscomfortmetingen (FCM) voeren we uit met een klein meetvoertuig (Daihatsu Cuore). Dit apparaat legt de langsvlakheid van het fietspad in twee meetsporen vast. Het gemeten langsprofiel wordt omgezet naar een comfortwaarde (Cv), zoals deze is beschreven in CROW-rapport D12-01 'Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel'.

Lees meer
wegmeting1.jpg

Wegbouwkundig onderzoek

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een functionele en veilige weg. Scheurvorming, spoorvorming, rafeling en andere schade moeten zo effectief mogelijk worden voorkomen. Wij voeren voor jou onderzoek uit en adviseren op wegbouwkundig gebied.

Lees meer
skidresistancetester.png

Stroefheidsmeting met Skid Resistance Tester

Zijn locaties niet toegankelijk met een voertuig voor de 86% vertraagd wielproef? Kies dan voor de SRT-meting. SRT staat voor Skid Resistance Tester. Deze stroefheidsmeting passen we toe op onder meer wegmarkeringen, verhardingen in parkeergarages, rotondes, winkelgebieden, fietspaden en diverse andere elementenverhardingen. Voordeel van deze meting is dat we meten op kleine oppervlakken en de stroefheid in verschillende richtingen bepalen. Dus niet alleen in de lengterichting, maar ook in de dwarsrichting. 

Lees meer
AssetInsight 2021 (4).jpg

Meting droge remvertraging

Om de veiligheidheid van de weggebruiker te waarborgen is stroefheid van groot belang. Helemaal als de snelheden hoog oplopen. Naast het meten van de stroefheid conform proef 72 van de Standaard RAW kunnen we voor jou ook de droge remvertraging uitvoeren. Hiermee bepalen we de remvertraging en remafstand van een voertuig dat door een noodstop tot stilstand moet komen. De meting kan in het verkeer worden uitgevoerd.

Lees meer
rieglscanneropauto.jpg

3D/HR Inwinning beelden en analyse

Als asset owner wordt er van je verwacht dat je altijd een volledig beeld hebt van het door jou beheerde areaal. Wij kunnen je helpen en brengen veilig en efficiënt het areaal in beeld. Zodat je een compleet, actueel en betrouwbaar overzicht hebt. We kunnen ook een ‘Digital Twin’ maken (vaarwegen, asfalt, spoor, etc.).

Lees meer
3Dmeasurement-pointclouds.jpg

3D-meten

Een projectgebied in beeld brengen? Dat kan met onze meetauto of -trein waarop een 3D-laserscanner zit. We rijden met het verkeer of het spoor mee en leggen het zichtbare vast: 3D-meten. Hieruit ontstaan een puntenwolk en 360-gradenfoto's.  

Lees meer
3D-scan weg.jpg

3D-scan en analyse

Vanachter jouw bureau op tijd zien waar onderhoud nodig is? Dat kan met 3D-scans en -analyses. Een efficiënte, duurzame en nauwkeurige methode. Je hoeft niet meer terug naar de locatie voor meer gegevens van de asset. Met één scan staan alle data op het beeldscherm in een 3D-puntenwolk.

Lees meer
boom-hoogte-diameter.png

Digitaal bomen meten

Laat alle bomen langs de weg, het water of het spoor in kaart brengen. Zo weet je precies waar ze staan en wat de eigenschappen van de boom zijn. Iedere eigenaar van de boom is namelijk verplicht goed voor zijn boom te zorgen.

Lees meer
grondradarhoogwater.png

Grondradarmetingen

Met een grondradarsysteem krijg je inzicht in de opbouw van de bodem en ondergrondse structuren. Dit waterbodemonderzoek voeren wij voor jou uit. De radardata slaan we op en wordt later bewerkt. Vervolgens ontvang je een uitgebreide rapportage.

Lees meer
inspectie1.jpg

Digitaal meten voor industrie

Met 3D-laserscanning brengen we onder meer installaties en leidingen in 3D in kaart. En dit zonder het productieproces te verstoren of stil te laten leggen.  

Lees meer
kerkbrug ouderkerk aan de amstel.jpg

Sensoring bruggen en andere objecten

Heb jij een groot aantal bruggen in beheer? En beschik je over onvoldoende data?   Wij kunnen bruggen voorzien van sensoren die brugopeningen nauwkeurig meten. Daardoor kunnen we exact monitoren. Op deze manier krijg jij beter inzicht in hoe vaak de brug op een dag open- en dichtgaat, hoe lang, op welke dagen en op welke tijdstippen de brug het meest opengaat. Maar ook de gemiddelde hoek als de brug openstaat en de mate van trilling als er verkeer overheen rijdt. Met deze informatie kan gericht onderhoud worden gepleegd.   Naast bruggen plaatsen we sensoren op andere kunstwerken.

Lees meer