Zoeken
IoT Monitoring IoT platform.jpg

IoT-monitoring ventilatoren Schipholtunnel - Rijkswaterstaat

In Nederland is bij de wet bepaald dat tunnels aan bepaalde richtlijnen moeten voldoen. Dit om de veiligheid van gebruikers te waarborgen en te zorgen dat in het geval van een ongeluk of brand de gevolgen minimaal zijn. Veiligheid is een essentiele basisvoorwaarde voor Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft Asset.Insight. gevraagd om afwijkingen tijdig te detecteren middels IoT monitoring. Dit mag zij doen op de Schipholtunnel. Deze tunnel is 650 meter lang en is met 103 meter de breedste tunnel van Nederland. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland. Dagelijks maken ruim 170.000 voertuigen gebruik van de tunnel. Met zoveel voertuigen, is veiligheid zeer belangrijk. IoT monitoring draagt hier aan bij.

IoT monitoring met sensoren en IoT platform

In de Schipholtunnel hangen ventilatoren aan het plafond. Deze ventilatoren laten de lucht in de rijrichting van het verkeer stromen en zijn enorm belangrijk om onder meer de luchtkwaliteit op peil te houden. Koolmonoxidegehalte, temperatuur en het zicht in de tunnel worden automatisch gemeten. Is dit hoger dan toegestaan? Dan gaan de ventilatoren in de tunnel automatisch aan en verdrijven ze de uitlaatgassen. Bij brand wordt de rook afgevoerd zodat een veilige vluchtweg wordt gecreëerd. Het is dus van groot belang dat de ventilatoren correct functioneren en dat afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Hiervoor is continu monitoring noodzakelijk.

IoT-monitoring tunnelventilatie Schipholtunnel

In 2016 heeft Asset.Insight. een pilot voor Rijkswaterstaat uitgevoerd om opties van monitoring op de ventilatoren in de Schipholtunnel te onderzoeken. Deze proef was dusdanig succesvol, dat Rijkswaterstaat bij het vervangen van de ventilatoren in 2021, monitoring in het programma van eisen heeft opgenomen. Asset.Insight. is deze opdracht gegund en heeft opnieuw de monitoring mogen verzorgen.

 

"Continu monitoren heeft een groot voordeel: het falen van een ventilator kan in een vroeg stadium worden gedetecteerd! Zo is het mogelijk in te grijpen vóórdat er onherstelbare schade ontstaat en de ventilator uitvalt. Ook voorkomt deze oplossing dat de tunnel regelmatig moet worden gesloten voor fysieke inspecties aan de ventilatoren of reparatie op het laatste moment', aldus projectleider IoT Monitoring Katerina Franzen van Asset.Insight.

Historische data wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een predictive maintenance strategie

Door middel van sensoren worden de stroom, spanning  en het trillingsniveau van de ventilatoren  continu en real-time gemeten. Zijn de trillingen afwijkend, dan is er mogelijk iets mis met de aandrijving of de ophanging. Een toenemend stroomverbruik kan een indicatie zijn dat er een probleem is met de ventilator dat uiteindelijk tot falen van de motor kan leiden.

 

Alle data wordt verzameld en verwerkt in het IoT-platform FlexMonitoring van Asset.Insight.. De gebruiker kan inloggen op dit platform en heeft zo toegang tot de real-time data van alle sensoren als ook alle verzamelde historische sensor data.

 

Door het instellen van alarmwaarden op de sensor data krijgt de gebruiker bij overschrijding automatisch een melding en kan er snel een inschatting worden gemaakt of er actie nodig is.  Ook wordt historische data gebruikt om modellen te maken die helpen bij de ontwikkeling van een predictive maintenance strategie.

 

Al deze maatregelen kunnen de levensduur van de ventilatoren aanzienlijk verlengen, het aantal storingen verminderen, de onderhoudskosten reduceren en de veiligheid in de tunnel helpen garanderen.

Impact inzet IoT Monitoring

  • Continu inzicht in de huidige status van de ventilatoren;
  • Historische data beschikbaar voor analyse en optimalisatie;
  • Minder overlast voor weggebruikers door voorkomen van tunnelafsluitingen;
  • Veiligheid, meteen kunnen ingrijpen na alert via het IoT-platform;
  • Vanachter het bureau monitoren.