HomeDienstenPredictive modelling

Predictive modelling

Wij brengen diepgaande asset expertise samen met experts op innovatieve data analytics technieken. Door deze combinatie zijn unieke inzichten te verwerven die de toegevoegde waarde van zowel de expertise op het domein als de (big) data een plaats geven. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor onder andere voorspellingen over de staat van uw assets. 

puntenwolken.jpg

Opstellen gericht inspectieregime

Ik wil graag een offerte.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Met behulp van inzichten vanuit onze data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald. Ook kan een gericht inspectieregime worden opgesteld en kan worden aangegeven óf en welke monitoring een bijdrage kan leveren voor een nóg verder data gedreven organisatie. Het directe gevolg is een efficiëntere inzet van tijd en geld en een grotere en betrouwbaardere beschikbaarheid van uw assets.

yasin-modelling.jpg

Infra spoor, wegen, water en industrie

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden van de fysieke infrastructuur. Wij werken samen met partijen op het gebied van spoor, wegen, riool, gebouwen en industrie. Daarnaast begeven we ons op de domeinen waterkeringen, utilities, vaarwegen en havens. Ons werkgebied is heel uitgebreid zoals u kunt zien.

 

Met behulp van inzichten vanuit de data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald.

Status van uw assets

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Inzicht in de huidige en toekomstige status en beschikbaarheid van uw assets
  • Geoptimaliseerde onderhoudsplannen voor uw assets
  • Geoptimaliseerde inspectieschema’s voor uw assets
  • Adviezen om monitoringsapparatuur te plaatsen voor extra dataverzameling voor optimalisaties omtrent onderhoud en inspectie
  • Door middel van real-time monitoring (IoT of andere sensoring) storingen aan zien komen
Met behulp van inzichten vanuit de data science specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor uw assets worden bepaald.

Predictive modelling kunnen wij inzetten voor al onze klanten.

Denk aan:

Predictive maintenance/Machine learning algoritmes/Scenario modelling/Spoorvorming model/Spoorschaafschade (RFC) model/Storingskansverdeling model

Meer weten over predictive modelling?

Neem dan contact met ons op.
Telefoon: +31 30 246 94 00 
Email: info@assetinsight.nl

+