Zoeken

Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie

De voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de totale industrie in Nederland. In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit van leidingen en procesapparatuur. Het is van levensbelang dat bedrijven zich houden aan de vastgestelde hoge normen ten behoeve van de vereiste kwaliteitsborging. Een langere houdbaarheidsdatum en minder conserveringsmiddelen zijn wensen vanuit de consument die de lascontrole, met het oog op de strenge hygiëne-eisen, essentieel maakt deze markt.

img_52_1378885140.jpg
img_52_1378885140.jpg

Ervaren inspecteurs beoordelen de lassen

Tecson Inspections heeft al meer dan 25 jaar ervaring met camera-inspectie's in de farmaceutische industrie terwijl het aantal inspecties met een endoscoop in de voedingsmiddelenindustrie de laatste jaren sterk is toegenomen. In de farmaceutische industrie werkt Tecson Inspections volgens de ASME BPE standaard die een minimum van 20% visuele controle van de interne lascontrole voorschrijft. In de voedingsmiddelenindustrie werkt Tecson Inspections volgens de HACCP en EHEDG richtlijnen. Tecson Inspections beschikt over geschoolde en ervaren inspecteurs die gecertificeerd zijn om de lassen te beoordelen aan de hand van de procedures van de klant.

farmaceutischeindustrie-inspectie.png

Wij zetten video-endoscopie in

De inzet van video-endoscopie is veilig, productief en in lijn met de geldende normen. Een video-endoscopie kan onder meer ingezet worden bij de kwaliteitsborging van de volgende systemen:

  • procesleidingen en apparatuur
  • ‘schoon’ watersystemen
  • CIP/SIP-systemen
  • WDI/WFI-systemen
  • gassystemen
  • utility-systemen