Zoeken

Quality Assurance en Quality Control

De producten die bedrijven maken en de diensten die bedrijven leveren, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die afnemers verwachten. QA/QC bestaat uit alle processen en activiteiten die erop gericht zijn om de gestelde kwaliteitseisen te behouden en/of te verbeteren. Quality Assurance en Quality Control zijn nauw met elkaar verbonden maar het zijn twee verschillende concepten. Tecson Inspections heeft o.a. op het gebied van lasinspectie jarenlange ervaring met beide concepten.

AI twitter.jpg
qualityassurance-qualitycontrol.png

Quality Assurance

Quality Assurance omvat alle systematische activiteiten en maatregelen die uitgevoerd worden binnen het kwaliteitssyteem om ervoor te zorgen dat producten of diensten aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Het schrijven van procedures is essentieel om een bepaald kwaliteitsniveau te halen en te behouden. Op basis van de wensen van klanten, schrijft Tecson Inspections procedures conform de huidige codes en standaards. 

inspectiefoto onderwaterrobot.jpg

Quality Control

Quality Control omvat alle activiteiten die moeten waarborgen dat de gestelde kwaliteitseisen ook daadwerkelijk worden gehaald. Eventuele afwijkingen in vervaardigde producten worden bijvoorbeeld door middel van inspectie gedetecteerd. Tecson Inspections wordt regelmatig ingeschakeld in het kader van quality control om camera-inspecties uit te voeren. Bij lasinspecties worden de lassen beoordeeld aan de hand van specificaties die beschreven staan in de procedure. 

Meer weten?

Neem contact op met Peter van Amsterdam

Telefoon: 06-44003191

Email: pvanamsterdam@assetinsight.nl