Zoeken
visueleinspectie-waterkeringen.png

Visuele inspectie van keringen

Het HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) hetgeen in de Delta-wet is vastgelegd, dient te voldoen aan stringente eisen. De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn dan ook verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de keringen. Voor de beheerders en asset managers is het van belang dat zij kunnen beschikken over relevante data.

De vraag van onze klanten

Onze klanten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provinciën vroegen ons om verschillende metingen te doen zodat zij inzicht krijgen in de staat van keringen en dijken. Belangrijk is dus dat er voldoende data beschikbaar komt.

 

 

Onze oplossing: FlexInspect gekoppeld met ArcGis

Wij hebben meerdere metingen uitgevoerd voor onze klanten, te weten:

  • visuele dijkinspectie volgens de NEN2767-4 methodiek

  • 3D-laserscanning over de kering

  • 360˚ panorama foto’s, gemaakt tijdens het scannen

  • 3D-grondradar

  • 3D-sonar

Al deze data hebben we ontsloten op ArcGis, zodat de informatie op iedere plaats beschikbaar is.

 

De visuele inspectie is uitgevoerd door onze daarvoor opgeleide dijkinspecteurs, met behulp van onze inspectietool “FlexInspect”. De backoffice van FlexInspect is 1:1 gekoppeld met ArcGis en wordt bij verschillende klanten ook gekoppeld aan het EAM systeem.

De NEN 2767-4 inspectie informatie, de grondradar, het profiel en het dijkmonitoring systeem zijn parameters die noodzakelijk zijn om de kering te beoordelen op zijn functie, lifecycle, redesign in het kader van HWBP en handhaving. En natuurlijk op schade en faalmechanismen.

Impact

Effectief:

  • De resultaten zijn objectief en reproduceerbaar
  • Eenduidig vastlegging in ArcGis

 

Efficient:

  • Alles wordt in één keer in kaart gebracht