Zoeken
Clemens-schoone-wint-hendrik-lorentzprijs2.jpg

Veilige inspectie van het spoor

Winnaar van de Data Science Prijs (Hendrik Lorentz prijs) 2018 is Clemens Schoone van Asset.Insight. met het project ‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’. Hierbij worden miljoenen foto’s van het spoor – genomen door Sherloc, de meettrein van Asset.Insight. – geanalyseerd door een zelflerend systeem en daarnaast van een heatmap voorzien. Deze resultaten worden in een al bestaande beeldapplicatie van Asset.Insight. verwerkt.

De Nederlandse Data Science Prijzen

De Hendrik Lorentz prijs gaat naar organisaties binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepassen. De Nederlandse Data Science Prijzen zijn een initiatief van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA). En in 2018 ging deze prestigieuze prijs dus naar Clemens Schoone.

Veilige en efficiënte inspectie van het spoor

'In het project Veilige en efficiënte inspectie van het spoor wordt onder meer de deep learning techniek intelligent ingezet in combinatie met visualisatietechnieken zoals de door "Gradient-weighted Class Activation Mapping" gegenereerde heatmaps. Daarnaast worden de uitkomsten slim geïntegreerd in de bestaande werkwijze. Dit maakt het voor de inspecteurs van Asset.Insight. mogelijk om veel sneller en effectiever gebreken in het spoor te identificeren en te controleren, wat de veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor verhoogt', aldus de jury.