Zoeken
© Marina Kemp - AssetInsight - Drone 001 - 1920x500 002.jpg

Spuitlans in bassins

Onze klant moet periodiek onderhoud uitvoeren op beluchtingsbassins. Omdat onze klant geen informatie had over de status van de beluchting in het bassin gaat men het bassin uit productie halen. Dit gebeurt eenmaal in de 5 tot 10 jaar, puur op basis van gevoel. Dit impliceert dat het vaak óf te laat is óf te vroeg. De duiker gaat dan naar beneden maar die ziet of voelt niets, dus er kan dan weinig informatie worden vergaard.

Vraag van de klant

De vraag aan ons was: 'Het zou toch mooi zijn om zonder duikers gekwalificeerde data te verkrijgen zodat we weten wanneer het bassin uit productie gehaald moet worden.'

Onze oplossing

Wij hebben met een speciaal ontwikkelde spuitlans de kwaliteit van de componenten in het bassin visueel inspecteerbaar gemaakt. Zo krijgt de klant dan informatie over de status van het leidingwerk en de beluchtingselementen. De klant koos voor ons omdat wij beschikken over de combinatie van domeinkennis en de meetmethoden om dit te kunnen doen. Doordat het Waterschap nu de juiste inzichten heeft na de inspectie met onze spuitlans kan het Waterschap het exacte moment berekenen waarop het bassin onderhouden dient te worden.

Impact

Efficiency en kostenbesparing

  • Een bassin uit productie halen kost het Waterschap tussen de 25.000 en de 75.000 euro.
  • Dit is nog exclusief de verstoring en het verlies van capaciteit. 
  • Door deze informatie kan het onderhoud opgerekt worden van eens in de 5 tot 10 jaar naar eenmaal in de 8 tot 13 jaar.
  • In 15 jaar levert dit een besparing op van 300.000 euro per bassin. De kosten van één meting liggen rond de 1200 euro. Dus dit levert enorme besparingen op, wetende dat er 4000 bassins in Nederland zijn.