Zoeken
liggend risicobomen langs het spoor.jpg

Risicobomen langs het spoor

Volgens de Nederlandse wetgeving heeft iedere boomeigenaar een zorgplicht. Deze zorgplicht kan zwaar drukken op gemeenten en waterschappen die vele bomen in hun areaal hebben maar ook op andere boomeigenaren. Omdat het meten en monitoren van bomen extreem lastig is, was dit voorheen een tijdrovende en dure klus.

Rol Asset.Insight.

Asset.Insight. heeft echter met een slim algoritme een eenvoudige en prijsvriendelijke methode ontwikkeld. Het algoritme weet de buitenkant van de binnenkant en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden waardoor de ongewenste data verwijderd kan worden. De grote hoeveelheid aan data per boom, door ongelijke oppervlakten van blaadjes en takjes, is hierdoor niet langer een probleem.

 

 

Laserscanner

Door middel van een laserscanner, die door de kroon van de boom heen kan scannen, wordt de boom gescand. Het laserlicht kaatst terug van de bomen en een sensor zet het gereflecteerde licht om in bruikbare data. Het algoritme legt een soort deken over de boom heen, waardoor alleen de structuur van de boom overblijft. Deze toepassing heeft ervoor gezorgd dat er 20 tot 30 procent nauwkeuriger gemeten kan worden dan met de huidige meetmethoden. Ook als twee bomen heel dicht op elkaar staan, kan deze meetmethode ze van elkaar onderscheiden. Het algoritme kan worden toegepast in diverse lasersystemen van helikopters, drones, rijdende treinen of auto’s maar ook op satellietdata.

Metingen

Inmiddels voert Asset.Insight. metingen uit voor VolkerRail, provincies, diverse gemeenten en waterschappen. Voor VolkerRail heeft Asset.Insight. opdracht gekregen om inzichtelijk te maken welke bomen langs het spoor staan en welke hiervan een risico zijn voor de trein. Onderstaande afbeelding weergeeft (een deel van) het resultaat van dit project.

Een andere opdracht waar Asset.Insight. op dit moment aan werkt is het, vanuit een meettrein, scannen van bomen in de omgeving van het spoor. Alle bomen worden met een uniek nummer in kaart gebracht. Hiermee wordt inzichtelijk welke bomen dicht op het spoor staan en wie de eigenaren zijn.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. 

 

Telefoon: +31 30 246 94 00

E-mail:     info@assetinsight.nl