Zoeken
meetwiel SKM.jpg

Onderzoek stroefheidsmetingen

Het Havenbedrijf Moerdijk (Port of Moerdijk) heeft vorig jaar stroefheidsmetingen met de SKM laten verrichten op zijn wegennet. Daaruit ontstonden twijfels. De relatie tussen SKM-metingen (een Side Way Force of SWF-meetmethode) en metingen met het 86% vertraagd wiel heeft TNO in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht in de periode 2015-2017. Op basis van dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat conversietabellen voor open en dichte deklagen gepubliceerd en hieruit normeringen voor zijn wegennet vastgesteld.

Vraag: normeringen SKM-metingen in havengebied

Het TNO-onderzoek is voornamelijk uitgevoerd op rijkswegen bij hoge meetsnelheden (SKM-metingen bij 80 km/h en 86%-metingen bij 70 km/h). Hierdoor ontstonden twijfels over de toepasbaarheid in het havengebied Moerdijk. Het verkeer rijdt hier veel langzamer en er worden metingen met lagere snelheden uitgevoerd. Daarnaast liggen op deze lagere-ordewegen andere deklagen dan op rijkswegen.

De vraag aan Asset.Insight. was: hoe kunnen we SKM-metingen in het havengebied normeren?

Oplossing: uitvoeren stroefheidsonderzoek

Asset.Insight. heeft onderzoek gedaan in het havengebied Moerdijk. Hiervoor voerden we SKM-metingen én metingen uit met het 86% vertraagd wiel. Dit deden we op diverse wegvakken met DAB-, SMA- en combinatiedeklagen. De SKM-metingen zijn met 40 km/h uitgevoerd, de metingen met het 86% vertraagd wiel met 50 km/h.

 

Op basis van deze metingen op rechtstanden zijn voor de drie onderzochte deklaagtypes relaties bepaald tussen beide meetmethoden en zijn in concept rekenkundige veiligheidsnormen voor SKM-metingen bij 40 km/h bepaald. Verder is in dit onderzoek het effect van het meten in bochten meegenomen. Op basis hiervan stellen we voor om in bochten geen afwijkende normen te hanteren.

Impact: verhogen betrouwbaarheid metingen

Om definitieve (landelijke) normen vast te stellen voor SKM-metingen bij 40 km/h is eerst meer data nodig. En dan met name rondom de betreffende veiligheidsnorm.

 

Om bij te dragen aan de landelijke ontwikkeling en normering stelt het havenbedrijf Moerdijk de meetgegevens van Asset.Insight. beschikbaar voor het CROW-platform Wegmetingen. Zo kunnen de ervaringen van wegbeheerders van lagere-ordewegen (gemeenten, provincies, havenbedrijven) worden samengevoegd. Hierdoor kan een hogere betrouwbaarheid worden verkregen van SKM-metingen bij lagere meetsnelheiden op lagere-ordewegen.