Zoeken
Nulmeting watersysteem Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen- BMK.JPG

Nulmeting watersysteem Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen

Van Doorn voert in opdracht van Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud uit van de Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen (BMK). Het gaat om een fors areaal zowel in het buitengebied als in de bebouwde kom.  In totaal: 499 kilometer oevers, 65 aanleginrichtingen, 27 beweegbare bruggen, 35 vaste bruggen, 36 sifons/duikers, 36 terreinen en 14 waterreguleringswerken.

Onderhoud BMK

Van Doorn start in januari 2020 met de onderhoudswerkzaamheden. Voorafgaand voerde zij een nulmeting uit.  Dit is van belang, om inzicht te krijgen in de staat van het areaal bij het moment van overdragen. We spraken hierover met Projectmanager Werner Weeink die werkzaam is bij van Doorn.

Blij met de kwaliteit en de hoge resolutie van de beelden

‘Het doel van het prestatiecontract is om dit areaal te monitoren, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van waterwegen, groenvoorzieningen en water gerelateerde objecten en het adviseren over de instandhouding van het areaal. Over 5 jaar geven we dit areaal weer terug aan de opdrachtgever. De bedoeling is dat we het areaal dan minstens zo goed afleveren, zoals het nu is’, aldus Werner. ‘Het is een groot, maar ook lastig areaal met veel levend materiaal erin, zoals bomen. Hoe breng je 270 km vaarwater in beeld, terwijl aan weerszijden bomen staan?’

 

Van Doorn vroeg Asset.Insight. om dat inzicht te geven. In de korte tijd van 7 dagen bracht Asset.Insight. maar liefst 570 kilometers oevers in beeld. Dit deden zij met behulp van twee hoge resolutiecamera’s en 3D-scanner. Deze installatie stond op een boot van partner Aquavia, onderdeel van KWS. Dankzij deze opname zijn alle digitale data geleverd en heeft van Doorn inzicht in alle beelden van het areaal.

 

Werner: ‘Ik ben erg tevreden met het resultaat! Ik heb al een deel van het beeldmateriaal gezien en de kwaliteit van de beelden en de resolutie zien er uitstekend uit!’’ Wat ik ook fijn vind is dat de tussentijdse resultaten met mij zijn besproken. Ik ben goed bij het proces betrokken’.

 

Van Doorn zal samen met Asset.Insight. nagaan of ze deze beelden ook kan gebruiken om het huidige inspectieplan naar een hoger niveau te tillen. Kortom, de opname van Asset.Insight. is een start van een mooie samenwerking!