Zoeken
algoritme fietspaden asset insight.jpg

Nieuw algoritme voor veilige fietspaden

Asset.Insight. is gevraagd om voor een provincie de fietspaden in kaart te brengen met als doel de veiligheid en kwaliteit van fietspaden te verhogen. Onze klant heeft vijf sterren gekregen van het Fietsplatform en wil die sterren graag behouden. In de provincie zijn honderden kilometers aan verschillende fietsroutes met een grote diversiteit. Veel bewoners hebben een e-bike en ook de toeristen hebben de e-bike ontdekt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de veiligheid op fietspaden nóg belangrijker wordt en er kritischer op de normen gecontroleerd moet worden. Sommige fietspaden zijn ook niet heel erg breed.

Vastleggen informatie met behulp van 3D-scanner

Als aanvulling op de fietscomfortmetingen die Asset.Insight. voor klanten uitvoert, is dit jaar de 3D-scanner ingezet om paden en bermen in kaart te brengen. Dit heeft enorme voordelen.

We kunnen vanuit de ingewonnen 3D-puntenwolk de breedte van de paden en bermen in kaart brengen, zodat deze getoetst kunnen worden aan de norm. Met behulp van een 3D-laserscanner leggen wij gedetailleerde informatie efficiënt vast. In zeer korte tijd produceert de laserscanner puntenwolken. De puntenwolken bestaan uit punten, die 3D-beelden weergeven. 

Identificatie struikgewassen en heggen door artificiële intelligentie

De provincie wil ook graag dat wij de groene plekken in kaart brengen. Want groene bermen dragen mede bij aan de veiligheid en aantrekkelijkheid van fietsroutes. Met behulp van kunstmatige intelligentie hebben wij de struikgewassen en heggen geïdentificeerd en omgezet in informatielagen, zodat de provincie een completer beeld krijgt van het areaal en haar fietsroutes. Met het door ons ontwikkelde innovatieve algoritme dragen wij bij aan het veiliger maken van het fietsnetwerk.