Zoeken
Tunnel_inspectie.jpg

NEN 3140-inspectie tunnels

In een tunnel is veel meer aanwezig dan alleen asfalt. Denk aan verlichting, ventilatoren en matrixborden. Een van onze opdrachtgevers wilde graag weten of de laagspanningsinstallaties in de tunnel nog veilig zijn. Dit deden we met de NEN 3140 en met thermografische inspectie.

Vraag: veilige tunnels

Aannemerscombinatie VolkerInfra/Vialis (VITOP) schakelde Asset.Insight. in voor het inspecteren van vijf grote tunnels in Zuid-Holland. De vraag was of dit binnen een aantal maanden kon gebeuren. De opdrachtgever wilde weten of de laagspanningsinstallaties nog in orde zijn. Dit zijn elektronische installaties tot 1.000 volt wisselspanning of 1.500 volt gelijkspanning. Bijvoorbeeld ventilatoren, (openbare) verlichting, wc’s, noodstroomgeneratoren en de bijbehorende techniek in het dienstgebouw bij de tunnel.

Oplossing: NEN 3140-inspectie en thermografie

Zo’n dertien gecertificeerde inspecteurs gingen aan de slag. Eerst werden de tunnels visueel geïnspecteerd. Vervolgens voerden ze metingen uit volgens de NEN 3140. Daarnaast inspecteerden ze met warmtebeeldencamera’s: thermografische inspectie. Hiermee brengen we de kans op versmeltingen of kortsluiting in kaart. Alle data zijn vervolgens verwerkt tot uitgebreide rapportages. Met de uitslagen van de rapportages kan de opdrachtgever haar vervolgstappen bepalen.

Impact: op tijd inzicht in staat tunnels

De NEN 3140-inspectie heeft inzicht gegeven in de huidige staat van de elektrotechnische installaties in de tunnel. Dankzij de uitgebreide rapportage weet de opdrachtgever of deze voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen. Alle inspecties werden op tijd succesvol afgerond; hiermee is aan de vraag voldaan.