Zoeken
CMD NEN 2767 Inspecties Combinatie Mourik-Dynniq AssetInsight.jpg

NEN-2767 inspecties Combinatie Mourik-Dynniq

Combinatie Mourik-Dynniq (CMD) voert in opdracht van Rijkswaterstaat een meerjarig prestatiecontract uit. Het prestatiecontract bestaat uit het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van bediening op afstand vanuit de Bediencentrale Maasbracht en hieraan gerelateerde decentrale bedieningen. Het gaat om een groot areaal in het stroomgebied van de Maas en is ongeveer 240 km lang en bevat 89 complexen. Hierbij kan gedacht worden aan sluizen, stuwen, gemalen, vaste bruggen, beweegbare bruggen, duikers, meetstations, trajecten en de Bediencentrale Maasbracht.

NEN-2767 inspecties Asset.Insight.

Asset.Insight. is gevraagd om de areaal specifieke toestandsinformatie inzichtelijk te maken. Dit doen we door NEN-2767 inspecties uit te voeren en praktische risico’s te inventariseren.

 

De combinatie Mourik-Dynniq is in 2019 gestart met de werkzaamheden. We spraken hierover met de projectmanager CMD, Ivo Thuijls. “Aan het begin van de samenwerking moesten we elkaar goed leren kennen. We hebben een intensief traject gehad waarin veel afstemming en overleg is geweest. We zitten nu in een goede samenwerkingsmodus met elkaar. Er wordt van alle kanten proactief meegedacht hoe we zaken het handigst kunnen aanvliegen en ook hoe we met elkaar het beste kunnen communiceren.” Asset.Insight. inspecteert de complexen in het areaal conform de NEN-2767. Er wordt gekeken naar de toestandsinformatie van de complexen.  Aan de hand van de resultaten van de toestandsinformatie worden de praktische risico’s in kaart gebracht voor de onderdelen van de complexen welke slechte scoren. Voor deze praktische risico’s worden adviezen gedaan om eea te herstellen of te programmeren voor herstel.

We spraken voor dit traject ook projectleider vanuit Asset.Insight. Marco van Driel: ‘Ik vind het mooi dat we elkaar opzoeken en de klus kunnen brengen tot het gewenste eindresultaat. Met onze inspecties kunnen we CMD en haar opdrachtgever Rijkswaterstaat inzicht geven in het areaal, zodat ze aan de slag kunnen gaan met onderhoudswerkzaamheden.”