Zoeken
schiphol-vop.jpg

Monitoring brandblussers

Op een vliegtuigopstelplaats (VOP) worden vliegtuigen tijdelijk geparkeerd en vindt afhandeling plaats. Passagiers stappen in en uit en vracht wordt gelost en geladen. Om dit veilig en efficiënt te doen zijn er voorwaarden aan gesteld. Een van de voorwaarden is dat er op de VOP-gecertificeerde brandblusmiddelen aanwezig zijn. Bij het ontbreken van de juiste blusmiddelen mag er op de opstelplaats geen afhandeling plaatsvinden. Nu wordt regelmatig fysiek op de aanwezigheid van brandblussers gecontroleerd.

Klantvraag Schiphol

De wens van Schiphol is om continu te bewaken en een notificatie te krijgen zodra een brandblusser niet meer op de gewenste positie aanwezig is. Daarnaast is er behoefte aan een online keuringsoverzicht van de brandblussers op de kaart. Dat past in de strategie van Schiphol om verschillende soorten gegevens in een enkel dashboard te presenteren. Zo krijg je één helder overzicht waarin alle relevante gegevens op overzichtelijke wijze en realtime worden weergegeven. Zo kan tijdig ingegrepen worden, wat resulteert in grotere operationele efficiëntie en prestaties.

Oplossing: IoT gps-sensor en GIS

Om continu te bewaken of er brandblusmiddelen op de opstelplaatsen staan, heeft Asset.Insight. samen met VolkerInfra voor Schiphol een op IoT-gebaseerde oplossing ontwikkeld. Voor het lokaliseren van een brandblusser wordt een IoT gps-sensor gebruikt. De gegevens worden verwerkt in een GIS-systeem (Geo Information System). Om elke voorgeschreven brandblusserpositie is een virtueel hek getekend (geo fence). Hiermee is realtime te zien of de brandblusser nog op zijn voorgeschreven positie staat. Zodra een brandblusser buiten zijn virtuele hek gedetecteerd wordt, ontvangt de gebruiker van het systeem een notificatie met daarbij de exacte locatie van die brandblusser.

 

Dit systeem maakt controles op aanwezigheid overbodig waardoor de vrijgave van een VOP efficiënter en vooral ook sneller verloopt. Hiermee worden onnodige vertragingen in de afhandeling van het vliegverkeer voorkomen.

 

Deze op IoT-gebaseerde oplossing maakt ook het periodiek keuren van de brandblussers efficiënter. Van elke brandblusser is immers exact bekend waar deze zich bevindt en wanneer de keuring verloopt. Daardoor kan de onderhoudsploeg zijn ronde langs de verschillende locaties waar de blussers staan, efficiënt voorbereiden en uitvoeren. VolkerInfra kan zowel locatie-informatie, notificaties, keuringsdata als GIS-kaarten realtime delen met haar klant.

Impact

Veiligheid en operationele beschikbaarheid:

 • Continu en volledig beeld of VOP operationeel is ten aanzien van voorschriften brandveiligheid
 • Realtime controle- en sturingsmogelijkheden
 • Aantoonbare registratie/historie
 • Verhoogde transparantie
 • Afvangen ongeautoriseerde verplaatsingen
 • Minder verkeer op/rond de VOP’s door vermindering inspectieroutes
 • Hogere betrouwbaarheid door data

 

Efficiency:

 • Onderhoud / keuringen
 • Planbare onderhoudsroutes
 • Inspectie / controles aanwezigheid
 • Lagere inspectiekosten
 • Minder CO2-uitstoot