Zoeken
gansyoyen-gemaal.PNG

Inspectie gemaal met 3D-sonar

Gemaal Gansoyen ligt aan het eind van het Afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen bij Gansoyen in Waalwijk. Het is het enige gemaal in Nederland dat op palen staat. Het gemaal wordt beheerd door Waterschap Aa en Maas.

Vraag van Waterschap Aa en Maas

De vraag van Waterschap Aa en Maas luidt: ‘Wat is de aantoonbare staat van de zetting betonplaten onder de maalkom van het Gemaal Gansoyen?’. Onze klant wilde exact inzicht verkrijgen in de staat.

 

Een mogelijke oplossing is om mensen te laten duiken naar de bodem. Deze duikers inspecteren het gemaal met hun handen. Dit geeft op hoog niveau aan dat er iets aan de hand is, maar men heeft dan niet de exacte status van het gemaal. Deze inspectie is dus zeer lastig te interpreteren en geeft onvoldoende inzicht. Belangrijke randvoorwaarde is dat we de bedrijfsvoering van het gemaal zo min mogelijk dienen te hinderen.

Oplossing: Sonartechnologie in combinatie met puntenwolken

We hebben de maalkom ingemeten met een 3D-multibeam sonar, een sensor die geluidsgolven uitzendt en hun echo registreert. Doordat je weet waar en in welke stand het echolood zich bevindt, kan je op basis van looptijd de locatie van het object waarop de geluidsgolf weerkaatst vaststellen (sonar technologie). De verzamelde data hebben we gepresenteerd als een geclassificeerde puntenwolk in onze online viewer en analyses gemaakt zodat het Waterschap meer inzicht heeft in de status van het gemaal.

Impact

Aantoonbare veiligheid:

  • Volledig beeld in plaats van ‘gevoel’ door duiker.
  • Meer inzicht door ‘breder beeld’. Naast het doel van de meting viel het in de data op dat er ook uitspoeling waarneembaar was ter plaatse van het krooshek. Doordat de klant dit nu weet kunnen er maatregelen genomen worden om dit tegen te gaan.
  • Repliceerbaar dossier.

 

Efficiëntie:

  • Slechts 1 dag inmeten en analyseren in plaats van een paar dagen duiken.

     

Effectiviteit:

  • Makkelijke deelbaarheid data door online viewer, inzicht in de situatie voor beheerder en anderen.