Zoeken
8K3B4598_HQ.jpg

Fietscomfortmetingen

Nederland heeft zo’n 35.000 kilometer fietspad, volgens de Fietsersbond. Dat is bijna de omtrek van de aarde! Goed onderhouden fietspaden zijn dan wel zo fijn voor al die fietsers, én voor de veiligheid. Daarom laat de provincie Gelderland structureel fietspaden meten.

Vraag: fietspaden inspecteren

De provincie Gelderland wil periodiek de toestand van fietspaden in kaart brengen. Daarvoor houdt ze elk jaar een aanbesteding. Net zoals vorig jaar heeft Asset.Insight. ook dit jaar gewonnen.

Oplossing: periodieke fietscomfortmetingen

De fietspaden brengen we in kaart met fietscomfortmetingen. Hoe dit werkt? Een klein meetvoertuig met twee lasers rijdt met 15 km/h over het pad. Hiermee legt het de langsvlakheid vast. Met andere woorden: het meet oneffenheden, zoals boomwortels en mollengangen. Tijdens de meting wordt ook een visuele inspectie uitgevoerd. Daarnaast maakt het voertuig elke 10 meter een digitale foto en registreert het de gps-coördinaten.

 

Vervolgens stoppen we alle data in een softwareprogramma en laten we er een gestandaardiseerde fiets digitaal overheen rijden conform CROW-rapport D12-01 ‘Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel’. Zo krijgt de provincie inzicht in trillingen die fietsers ondervinden.

Impact: inzicht in data

Nadat de metingen zijn uitgevoerd, ontvangt de provincie alle data, foto’s en uitgebreide rapportages. Deze gegevens kan ze invoeren in haar eigen beheersysteem. Hiermee ontstaat continu inzicht in de status van fietspaden. Welke fietspaden zijn in orde en waar zijn maatregelen nodig? De provincie kan op basis daarvan een onderhoudsplanning voor meerdere jaren maken. En de hiervoor benodigde onderhoudsbudgetten bepalen.