Zoeken
monitoring-water.jpg

Dijkmonitoring

Veel waterkeringen in ons land zijn gebouwd in de jaren zestig. De Nederlandse infrastructuur zit aan de grenzen van zijn belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus is een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets noodzakelijk. Waterkeringen en kunstwerken moeten toekomstbestendig zijn en gegarandeerd veilig.  

Waterveiligheid verhogen door dijkmonitoring

VolkerWessels Telecom heeft Asset.Insight. gevraagd om ze te helpen continu inzicht te geven in dijken. Klanten die in het beheer zijn van waterkeringen en waterkerende constructies willen graag in het kader van de Zorgplicht meer inzicht en zien of deze aan alle eisen voldoen. Assetmanagers willen de waterveiligheid verhogen en voorkomen dat de dijk doorbreekt. Het kan namelijk voorkomen dat er water onder de dijk ontstaat, waardoor een dijk kan doorbreken.

 

Om dit te voorkomen, is het van belang om continu inzicht te verkrijgen in hoe de waterstand staat ten opzichte van N.A.P. Dike Monitoring and Conditioning System (DMC) monitort met behulp van sensoren in peilbuizen de permeabiliteit van de dijken en de ondergrond rondom dijken. Dit doen ze door de waterhoogtes voor, in en achter de dijk op verschillende plekken op de dijk te meten en te vergelijken. De data omzetten naar waardevolle informatie, zoals het vergelijken met N.A.P. was nog niet mogelijk.

 

Het was de wens van de gebruiker om de meetwaarden niet alleen automatisch van de sensoren naar het DMC te brengen, maar ook te vertalen naar absolute waarden ten opzichte van het N.A.P. en deze informatie voor de gebruiker in een online platform ter beschikking te stellen.

Onze oplossing: IoT-monitoringsplatform

Via moderne IoT-communicatietechnologie worden de peilbuizen aan het Asset.Insight. IoT-monitoringsplatform gekoppeld. Hier worden de meetdata niet alleen geconverteerd naar metingen ten opzichte van N.A.P. waarmee de gebruiker via het online platform op eenvoudige wijze zich een goed beeld van zijn dijk kan vormen.

 

Omdat alle data bewaard wordt kan een gebruiker meetdata over een willekeurige periode in grafieken weergeven. Het platform biedt ondersteuning om grenswaarden te definiëren om notificaties en alarmen naar geselecteerde stakeholders te sturen. Tegelijk bewaakt het Asset.Insight.-platform de kwaliteit van de sensoren met de IoT-communicatie met het platform zodat bij een incident direct ingegrepen kan worden.

Impact

Met behulp van IoT-technologie biedt Asset.Insight de gebruiker een continu inzicht over zijn dijk en de omgeving en kan gealarmeerd worden bij het overschrijden van zelf ingestelde grenswaarden. Door de continue bewaking van de sensoren kan de kwaliteit van het meetsysteem eenvoudig over lange periodes gegarandeerd worden. Dit heeft geleid tot het verhogen van waterveiligheid.

 

Voor meer nieuws, volg Asset.Insight. op LinkedIn