Zoeken
Kokermetro-NZlijn.PNG

Clashdetectie Noord/Zuidlijn

Clashdetectie maakt botsingen tussen de metro en obstakels op het spoor in de tunnel zichtbaar. Zo kan men zien of de metro vrij kan rijden of dat er sprake is van botsingen (clashes). Er kan dus feitelijk bepaald worden of het PVR obstakelvrij is zonder ‘human failure factor’.

De vraag van klant Bouwcombinatie VIA NoordZuidlijn en Dienst Metro en Tram, Gemeente Amsterdam

De wens van onze klant was om de objecten die zich binnen het profiel vrije ruimte (PVR) bevinden in kaart te brengen. Het profiel van vrije ruimte is een ruimte die een voertuig (bijvoorbeeld trein of metro) nodig heeft om ongehinderd te kunnen rijden en zonder objecten in de omgeving te raken. Onze klant is verplicht aan te tonen dat PVR obstakelvrij is voor start testritten van de metro’s op de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Een zo kort mogelijke analysetijd van PVR was wenselijk in verband met planning.

Onze oplossing

Wij kozen voor efficiënte inwinning data en desktop-analyse.

 

In de avonduren, als de bouwactiviteiten stilliggen, zijn in één dag twee tunnelbuizen van 7 km lang ingemeten. Dit is gedaan met een 3D-scanner die op een voertuig wordt geplaatst. Hiermee wordt de gehele ruimte gedigitaliseerd. Het is dus niet nodig om de hele situatie op papier in te tekenen. Dit bespaart dus erg veel tijd. De 3D-scanner weet precies waar en op welke afstand objecten zich bevinden. Met behulp van laserafstandmetingen in combinatie met plaatsbepaling wordt er een puntenwolk gegenereerd. Uit deze puntenwolk is de spoor-as geëxtraheerd. Op de spoor-as is het PVR (inclusief eventuele boogverruimingen) geprojecteerd. Punten(groepen) uit de puntenwolk die zich binnen het PVR bevinden zijn aangemerkt als “clash”.

Impact

Efficiënt:

  • Planningswinst: het totale onvoorziene traject is uitgevoerd binnen 1 week i.p.v. 4, doordat er niets ingetekend hoefde te worden

  • Opties op aanvullende asset analyses zonder hernieuwde inwinning data

 

Effectiviteit:

  • Menselijke fouten zijn tot een minimum beperkt

  • Weinig discussie, snel zekerheid

 

Aantoonbare veiligheid:

  • 15 clashes gelokaliseerd en opgeheven zodat de tunnelbuizen clashvrij zijn

  • Repliceerbare analyse