Onze werkwijze

Door inzicht in uw assets weet u precies welk asset wanneer onderhoud nodig heeft. Om de besluitvorming te faciliteren is het verkrijgen van toegesneden, actiegerichte inzichten noodzakelijk. U kunt op deze manier heel gericht met het onderhoud aan de slag. Door inspectie, (digitaal) meten en monitoring van de assets is het mogelijk beginnende defecten eerder te zien en vroegtijdig in te grijpen. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar ook de beschikbaarheid van de asset. Zo kunnen kosten bespaard worden.

 

3D foto gemaakt met rieglscanner

Hoe verkrijgt u inzicht in uw assets?

Asset.Insight. brengt de feitelijke situatie in kaart. Dit doen we bijvoorbeeld met een 3D-laserscan en 360 gradenfoto’s. De laserscan kan op elk voertuig worden geplaatst zoals op een trein, boot, vliegtuig of een auto. De 3D-laserscanning maakt het mogelijk om in korte tijd zeer gedetailleerde informatie te verzamelen van de bestaande situatie van onder meer, bruggen, tunnels, sluizen, wegen of een ruimtelijke omgeving. We maken foto’s en 3D-puntenwolken, zodat het net lijkt alsof je je in die ruimte begeeft.

assetinsight-wagen.jpg

Een voorbeeld

Er dient een grote geluidswal geplaatst te worden. Met onze 3D-scanauto hebben we een nulmeting gedaan van de weg. Het plaatsen van een geluidswal brengt met zich mee dat er veel extra grond komt naast de snelweg. Grond is zwaar en kan een verschuiving veroorzaken in de aarde, waarbij de snelweg vervormd kan worden. Om de 5 jaar dient er gecontroleerd te worden of de weg er nog goed bij ligt of dat de weg vervormd is. Omdat de hele omgeving gescand is kun je ook andere zaken controleren, bijvoorbeeld of de lichtmasten zijn verschoven. Hiermee heeft u altijd inzicht of u nog voldoet aan de veiligheidsnormen.  

data-brug.jpg

Analyse data volgens CRISP proces

Om te komen tot oplossingen die maximaal bijdragen aan de bedrijfsvoering werken wij volgens het CRISP proces, dit is een standaard binnen de Data Science.​ Het proces begint met het begrijpen van het projectdoel en de vereisten gesteld door de opdrachtgever. Hieronder valt ook het opbouwen van noodzakelijke domeinkennis. Daarna volgt het verwerken van de beschikbare data, hieruit volgen de eerste inzichten.

yasin-modelling.jpg

Ontwikkeling voorspellend model

Met de verwerkte data kan vervolgens een voorspellend model ​​ontwikkeld worden dat het gedrag van het systeem beschrijft. Dit model ​​wordt gevalideerd om de kwaliteit ervan vast te stellen. Is het model een goede representatie van de realiteit dan kan het toegepast worden in de oplossing van het projectdoel. Met het ontwikkelde model kan het toekomstig gedrag van assets voorspeld worden zodat er een optimaal onderhoudsplan gemaakt kan worden. Het resultaat is optimale asset betrouwbaarheid en beschikbaarheid tegen lagere kosten.

+