Zoeken

Ons werkgebied

Wij zijn actief in de domeinen waar we door de jaren heen echte expertise in hebben opgebouwd.  Spoor: spoorstaven, wissels, spoorligging, bovenleidingen, dwarsliggers Wegen: wegdek, bruggen, berm, fietspaden, vliegvelden, tunnels Water: dijken, kades, dammen, waterwerken, bruggen, sluizen, stuwen, zuiveringen, gemalen, havens, rivieren, kanalen Industrie: installaties, pompen, leidingen, (opslag)tanks, lasverbindingen, industriële installaties, rotating equipment   Natuurlijk hebben wij naast onze brede domeinkennis de ervaring van VolkerWessels en al haar dochterondernemingen aan onze zijde.

© Marina Kemp - AssetInsight website 058.jpg

Spoor

Waar assets zich bevinden en in welke toestand ze verkeren is van essentieel belang voor een effectief beheer van een modern spoorweg- of metronetwerk. Dit leidt tot meer veiligheid voor de gebruiker en scheelt tijd en geld. Tevens kunnen storingen tot een minimum worden beperkt. Wij inspecteren, meten, monitoren en voorspellen de kwaliteit van onder meer spoorstaven, wissels, spoorligging, bovenleidingen en dwarsliggers. Door gebruik te maken van moderne diagnostische technologieën reikt de focus verder dan alleen onderhoud. Big data, het Internet of Things (IoT) en machine learning zijn hierbij uitermate belangrijk.

stroefheidsmeting-inspectie.jpg

Wegen

De Nederlandse infrastructuur en ook de wegen zitten aan de grenzen van zijn belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus zullen we toe moeten naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets. Het wegennet is een nationale prioriteit gezien de fundamentele rol in de economie. Voor wat betreft asset management voor snelwegen is een gestructureerde aanpak van wegenonderhoud belangrijk. Dit om de  autoriteiten in staat te stellen hun 'snelweg assets' te monitoren en te herstellen om te voldoen aan de prestatievereisten.  Dit doen wij onder andere voor wegdekken, bruggen, berm, fietspaden, provinciale- en snelwegen en vliegvelden.

© Marina Kemp - AssetInsight - Drone 001 - 1920x500 002.jpg

Water

Asset management op het domein “water” wordt steeds belangrijker. De waterketen, afvalwaterzuivering en transport zijn bijna aan het eind van hun levensduur. Herinvestering in één keer is niet op te brengen. Door onze kennis van moderne digitale inwinmethodieken en data van externe bronnen kunnen we de klant helpen om inzicht te krijgen in de kritische faalmechanismen. Zo kunnen de tijdstippen berekend worden wanneer onderhoud of vervanging plaats moet vinden en waar uitstel mogelijk is. Voorspellen met behulp van faalkansberekening geeft dan de juiste inzichten. Het domein “water” richt zich op watersystemen, waterketen, waterveiligheid en waterkwaliteit en daarnaast op de kunstwerken in de watersystemen en havens.

DSC01681.JPG

Industrie

Wij zijn actief in petrochemische industrie, olie- en gasindustrie, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, scheepvaartindustrie, energiesector en ook voor civiele projecten. We inspecteren onder meer leidingen, (opslag)tanks, lasverbindingen, industriële installaties en rotating equipment. Vanwege praktische beperkingen en veiligheidseisen van visuele inspectie beschikken wij steeds meer over een aantal speciale inspectiemethodieken. Zo hebben wij ervaring met het uitwendig inspecteren van flaretips en schoorstenen door middel van een Small Unmanned Aircraft System (SUAS). Ook doen wij inwendige camera-inspecties met de drone Elios.

 

Contact