Zoeken

Stamalgoritme toegevoegd aan bomenalgoritme

Als assetbeheerder is het essentieel om te weten welke assets er in het beheergebied aanwezig zijn. Dit geldt zeker voor bomen die gevaar en stremmingen kunnen veroorzaken indien ze omvallen. Asset.Insight. biedt een digitale bomeninventarisatie aan. Het resultaat hiervan is zeer waardevol bij het bepalen van de risico’s en als hulpmiddel bij het dagelijkse onderhoud.

bomenalgoritme.png
bomenareaal.png

Ons bomenalgoritme

Ons bomenalgoritme analyseert onder meer de locatie, hoogte, dikte en vorm van bomen, waarmee vervolgens bepaald kan worden of er gesnoeid of gekapt moet worden op bepaalde locaties. Vroeger werd de hoogte geschat van bomen, nu weten we exact hoe hoog de boom is. Ons bomenalgoritme is wereldwijd uniek. Dit algoritme is dan ook met twee Amerikaanse awards beloond.

puntenwolk-boomdetectie3.jpg

Vastlegging in GIS systeem

De door ons ingewonnen data wordt vastgelegd in een GIS-systeem. Van elk meetpunt is de exacte positie, tijd, snelheid en mate van reflectie duidelijk. De output is een 3D puntenwolk met 360 graden foto’s. Al deze bomen krijgen een uniek kenmerk. Als twee bomen dicht naast elkaar staan kunnen wij deze met het algoritme van elkaar onderscheiden.

boom-hoogte-diameter.png

Diameter stam aan bomenalgoritme toegevoegd

Onlangs hebben wij de diameter van de stam toegevoegd aan ons bomenalgoritme. Beheerders hebben van oudsher de hoogte en klasse van bomen in hun bestand. Echter, de diameter van de boomstam van individuele bomen is vaak onbekend. Deze informatie is nu beschikbaar gekomen door ons nieuwe stamalgoritme. Het is belangrijk om de stamdiameter te weten bij de overweging of een boom gekapt moet worden. Een dikke boom wil je liever behouden dan een dun boompje. Indien het besluit is genomen om een boom te kappen is de stamdiameter bruikbaar bij de keuze welk bedrijf (en gereedschap) ingehuurd moet worden om het werk uit te voeren. Kortom, de kennis van de stamdiameter is kosten- en tijdbesparend omdat je exact inzicht hebt in de staat van de boom en daarop kan acteren.