Zoeken

Rijkswaterstaat gunt Asset.Insight. wederom haar stroefheidsmeetcontract

Ook de komende jaren zal Asset.Insight de vertrouwde partner van Rijkswaterstaat blijven voor het uitvoeren van stroefheidsmetingen op de Nederlandse snelwegen.   Afgelopen zomer heeft de 5-jaarlijkse aanbesteding van Rijkswaterstaat weer plaatsgevonden voor het uitvoeren van stroefheidsmetingen op alle snelwegen in Nederland. De metingen worden uitgevoerd volgens de Side Way Force (SWF)-methode onder de Duitse stroefheidsnorm bekend als SKM-standaard. Rijkswaterstaat CIV voert dit meetprogramma uit in opdracht van het landelijke organisatieonderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Het programma voorziet in de behoefte aan gegevens met betrekking tot de kwaliteit van het wegareaal. Deze gegevens vormen de basis voor de planning van het langjarig wegonderhoud.

meetautoassetinsight.jpg
meetautoassetinsight.jpg

Hoogste overall score van ons EMVI-plan

Asset.Insight. heeft in deze aanbesteding wederom aangetoond dat wij dé partij voor Rijkswaterstaat zijn om deze metingen uit te voeren. Met een maximale score op de onderdelen tijdigheid en juistheid en de hoogste overall score van ons EMVI-plan hebben we niet alleen laten zien dat wij kennis van zaken hebben, maar dat wij juist een stap extra willen zetten om onze opdrachtgevers te helpen bij het beheer van hun assets.

meetwiel SKM.jpg

Stroefheid en remvertraging meten volgens Raw-Standaard

Stroefheid van het wegdek heeft direct met de veiligheid voor weggebruikers te maken. Deze zijn vertaald in kwaliteitsnormen en geven een actueel beeld van de veiligheid van de weg. De SKM-metingen zijn op dit moment alleen nog goedgekeurd voor metingen op rijkswegen. Uiteraard beschikt Asset.Insight. ook over de meetsystemen om stroefheid en remvertraging te meten volgens de RAW-Standaard die voor alle Nederlandse wegen toepasbaar is. Wij adviseren u graag over de meetmethode die het best past bij uw vraag rondom monitoring van een areaal, openstelling van een nieuw wegdek of bij het analyseren van calamiteiten.

 

In februari 2021 starten wij met het nieuwe meetseizoen! Wij kunnen dus weer een bijdrage leveren aan de veiligheid van onze wegen en daarmee ook voor u als weggebruiker.

Meer weten over het beheren van assets?

Bent u benieuwd naar deze en andere mogelijkheden die Asset.Insight. kan bieden als het gaat om het beheren van essentiële assets zoals wegen, kunstwerken en dijken?

 

Neem dan contact op met Arjan van Egdom, manager Wegbouwkunde op nummer 06-50060368.