Zoeken

Nieuw bedrijf in assetmanagement

Continu inzicht geven in dijkbewaking, het 24/7 realtime monitoren van het trillingsniveau van ven-tilatoren in tunnels, het in kaart brengen van de langs- en dwarsvlakheid op wegen uit een 3D-scan conform de CROW-normen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar Asset.Insight mee te maken krijgt.

3Dmeten-Pointcloud.jpg
3Dmeten-Pointcloud.jpg

Eind 2018 zijn enkele VolkerWessels meet- en inspectiebedrijven samengegaan onder de naam Asset.Insight. Het nieuwe bedrijf inspecteert, meet, monitort en voorspelt de kwaliteit van assets in de domeinen van spoor, wegen, water en industrie. Dit nieuwe bedrijf, onderdeel van VolkerWessels, is actief in assetmanagement op het gebied van spoor, wegen, water en industrie. Asset.Insight. inspecteert, meet, monitort en voorspelt de kwaliteit van assets, alle objecten (geen gebouwen) die binnen een bepaald areaal professioneel beheerd en onderhouden moeten worden. Daardoor is het mogelijk beginnende defecten eerder te zien en vroegtijdig in te grijpen. Dit verhoogt de veiligheid, en werkt kostenbesparend. Lees verder in het artikel van GWW