Zoeken

Het onderhoud van 100.000 kunstwerken

Veel kunstwerken in ons land zijn gebouwd in de jaren zestig. De Nederlandse infrastructuur zit aan de grenzen van haar belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus is een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets noodzakelijk. Onze kunstwerken dienen toekomstbestendig te worden en gegarandeerd veilig. Grote investeringen moeten gedaan worden, omdat de lifecycle van een kunstwerk onder druk komt te staan. Een belangrijk speerpunt van de overheid is om onze kunstwerken veilig en beschikbaar te houden. Voor sluizen, bruggen, viaducten, tunnels, beweegbare bruggen en waterwerken worden grote projecten opgestart, zodat deze kunstwerken toekomstgericht en duurzaam zijn. Renovatieprojecten of zelfs vernieuwingsprojecten worden aanbesteed in de markt.  

3d-brug.png
3d-brug.png

Druk neemt toe op asset owners

Het is logisch dat de druk op asset owners wordt opgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de investeringen die gedaan moeten worden op landelijk, provinciaal, gemeentelijk, en waterschapsniveau. Assetmanagers dienen antwoord te geven op vraagstukken als lifecycle costing, performance, degeneratie en risk based assetmanagement. Zij hebben dus adequate informatie nodig over de performance, de risico’s en lifecycle costing van hun assets. Bedrijven zoals Asset.Insight. kunnen de assetmanager helpen om deze informatie te verwerven.

Onderhouds- en inspectieregime

Kars Quist, directeur Commercie van Asset.Insight.: “Herinvestering in één keer is niet op te brengen. Door kennis van moderne digitale inwinmethodieken en data van externe bronnen kunnen we de klant helpen om inzicht te krijgen in de kritische faalmechanismen. Zo kan berekend worden op welke tijdstippen onderhoud of vervanging plaats moet vinden en waar uitstel mogelijk is. Voorspellen met behulp van faalkansberekening geeft dan de juiste inzichten. Met behulp van inzichten vanuit onze data-science-specialisten kan een optimaal onderhoudsregime voor assets worden bepaald. Ook kan een gericht inspectieregime worden opgesteld en kan worden aangegeven óf en welke monitoring een bijdrage kan leveren voor een nóg verder data-driven-organisatie.”

inspectie.jpg

Bronnen

Kars Quist: “Wij winnen data in met onder meer visuele inspecties, 3D-meettechnologie, IoT en realtime monitoring. Deze data analyseren wij met behulp van data science, machinelearning en customized algoritmes. Ook heeft Asset.Insight. veel ervaring met sensortechniek die steeds meer ingezet wordt bij grote renovaties of nieuwbouw om data te verkrijgen over het kunstwerk. Door algoritmes in te zetten op de verzamelde data via de sensoren kunnen we precies zien wat de actuele en toekomstige conditie van assets is. Zo kan er heel gericht onderhoud gepleegd worden. Het directe gevolg is een efficiëntere inzet van tijd en geld en een grotere en betrouwbaardere beschikbaarheid van de kunstwerken. Nu en in de toekomst.”

 

Bron: OTAR