Zoeken

Havenbedrijf Rotterdam zet IoT monitoring in voor veilige ingebruikname Theemswegtracé

Voor Havenbedrijf Rotterdam is een goede bereikbaarheid en verbinding met het achterland over de weg en het spoor belangrijk. Daarom is geïnvesteerd in het verleggen van de havenspoorlijn: het Theemswegtracé. Door het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk en de Europese Unie is flink geïnvesteerd in het Theemswegtracé. Dit tracé is 4 kilometer lang en zorgt voor een betere bereikbaarheid van de haven, vermindert de Co2 uitstoot, ontlast het wegennet en geeft bovenal veel tijdwinst. Goederentreinen kunnen vanaf nu zonder oponthoud de haven in- en uitrijden.

IMG_2137.jpg
IMG_2135.jpg

Sensoren geven inzicht in verplaatsingen

Havenbedrijf Rotterdam heeft Asset.Insight. gevraagd om controlemetingen te verrichten naar een deel van het Theemswegtracé, namelijk de toegang boven de Thomassentunnel. Als beheerder van van de Thomassentunnel  heeft Rijkswaterstaat een vergunning afgegeven voor de ingebruikname van het Theemswegtracé, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan. Eén van die eisen is dat er tijdens de ingebruikname metingen worden verricht die aantonen dat het gebruik van het nieuwe tracé geen effect heeft op de integriteit van de tunnel.

Web Analysis SSW perspectief.jpg

Slimme algoritmes voor nauwkeurige analyses

Trillingspredicties, uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam, gaven aan dat er geen effect op de tunnel zou optreden. Asset.Insight. is gevraagd om mogelijke effecten tijdens de ingebruikname te verifiëren door nauwkeurige tiltsensoren in te zetten. Deze sensoren meten de hoekverdraaiing van de onderlinge tunnelelementen. De data wordt via telemetrie naar het FlexMonitoringsplatform van Asset.Insight gestuurd en online beschikbaar gemaakt. Vervolgens is de data met slimme algoritmes gecorrigeerd voor temperatuursveranderingen om de nauwkeurigheid van de resultaten te verhogen. Er is een nulmeting verricht, en vervolgens heeft een periode IoT-monitoring plaatsgevonden. Dit IoT-monitoringsonderzoek heeft Havenbedrijf Rotterdam de garantie gegeven dat het Theemswegtracé veilig in gebruik kan worden genomen.