Zoeken

Asset.Insight. introduceert geavanceerd algoritme voor gericht wegonderhoud

PERSBERICHT. 24 april 2019. Ons wegennet is een van onze meest waardevolle assets en vormt een essentieel onderdeel van onze economie. Door toenemende welvaart, groeiende mobiliteit en klimaatverandering verouderen onze wegen snel. Tel daarbij op dat onze wegen zijn aangelegd in de zestiger en zeventiger jaren. Intensief gebruikte wegen verdienen gericht onderhoud om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Dit vergt omvangrijke onderhoudsopgaven. Daarom is er inzicht nodig in bijvoorbeeld wegprofielen.

iri.jpg
LaneDetection_map.jpg

Open Innovatie met klanten

Om aan de slag te gaan met een uitdaging die een grote maatschappelijke impact heeft op Nederland zet Asset.Insight. open innovatie in. Samen met haar klanten is er in co-creatie een wegenalgoritme ontwikkeld om wegprofielen te meten. Wegprofielen worden uitgedrukt in IRI (International Roughness Index). Dit is een maat voor het rijcomfort. In agile teams werkt het bedrijf in sprints met klanten zoals KWS, VolkerInfra en Rijkswaterstaat.

Algoritme op basis van artificial intelligence

Het ontwikkelde algoritme laat zien waar onderhoud nodig is. Paul de Hair, directeur Asset.Insight.: 'Voorheen waren er allerlei machines nodig om dit uit te zoeken. Met het algoritme dat ontstaan is vanuit co-creatie met klanten, kan er vanuit een puntenwolk de precieze locatie aangeduid worden waar onderhoud nodig is. Dit is een innovatieve werkwijze die significante kwaliteits-, efficiency- en duurzaamheidsvoordelen heeft. Door het algoritme in te zetten is dit veel nauwkeuriger dan de huidige methodiek. Na analyse op de dataset kunnen schades dan op tijd worden hersteld en worden hoge herstelkosten voorkomen. Hierdoor verbetert de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur.'

Preventief onderhoud makkelijk inplannen door monitoring wegen

Dit geavanceerde algoritme geeft inzicht in aspecten van én rondom de weg. De spoorvorming en langsvlakheid (IRI) worden gemeten. Maar dat is niet alles. Ook de conditie van onder meer geleiderails, lichtmasten en bomen langs de weg worden gescand en geanalyseerd. Dit wordt gedaan met een auto voorzien van een 3D laser scan. Er wordt een 3D profiel van de weg én omgeving gemaakt. Het preventief onderhoud kan zo gemakkelijk worden ingepland door de wegbeheerders. De 3D metingen die het bedrijf uitvoert worden gedaan met een kleine auto zodat de weg niet afgesloten hoeft te worden. Het verkeer kan zo gemakkelijker doorstromen, zodat het wegennetwerk continu beschikbaar is.

Noot voor de redactie

Contact en woordvoering

 

Lij-Saan Wong

Manager Marketing Asset.Insight. BV

lwong@assetinsight.nl

+31 6 – 15 11 80 96

 

Asset.Insight. BV

Ravenswade 2

3439 LD Nieuwegein

www.assetinsight.nl