Zoeken

Algoritmes analyseren puntenwolken van dijken en wegen

De beheerder van wegen en dijken krijgt steeds meer hulpmiddelen om zijn werk uitvoeriger en sneller te kunnen doen. Ook Asset.Insight heeft materieel om wegen in beeld te brengen. Maar de software is het belangrijkst: die analyseert de puntenwolken.

3Dmeten-puntenwolk.jpg
3Dmeten-puntenwolk.jpg

Lees hieronder het volledige artikel in het vakblad Land+Water van juni 2019.