Zoeken

Meettrein Sherloc

Trends als bevolkingsgroei en verstedelijking, zorgen voor een flinke groei in mobiliteit. Het spoor maakt het mogelijk om grote hoeveelheden reizigers en goederen te vervoeren. Voorbereiding van het spoor op deze ontwikkelingen is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland, de economie en het klimaat. Door monitoring en inspectie van spoorstaven en -wissels is het mogelijk beginnende defecten eerder te zien en vroegtijdig in te grijpen. Dit kan gedaan worden met inzet van de meettrein.  Dit verhoogt de veiligheid, maar ook de beschikbaarheid van het drukbezette spoor.    

riegl-spoor1.png

Meettrein Sherloc

Sherloc, de meettrein van Asset.Insight. levert een helder, accuraat en actueel beeld van de kwaliteit van wissels en sporen. Analisten kunnen met slimme software snel en haarfijn mogelijke problemen voorzien. Dat vergroot de veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van het spoornet. 

Ik wil graag een offerte.

AssetInsight 2021 (47).jpg

Hoe werkt de meettrein?

Onze meettrein is voorzien van geavanceerde systemen om te meten en te specteren. Het nauwkeurige lasersysteem biedt een uiterst accuraat beeld van de omvang van sporen en wissels. Behalve het lasersysteem bevat de meettrein een video-inspectiesysteem dat elke halve meter een HD-foto van het spoor neemt. Door een nauwkeurig GPS-systeem weten we van elke foto en van elke meting tot op de centimeter nauwkeurig om welk stukje spoor of wisseldeel het gaat. Zo valt de status van het spoornet exact en efficient vast te leggen. 

 

veiligberijdbaarheid1.jpg

Europese NEN-normering

Op de meettrein Sherloc is een Track en Turnout Measurement System aangebracht. Dit lasermeetsysteem legt continu de doorsnede van de wissel en het spoor vast. Door de combinatie met het video-inspectiesysteem ontstaat met één rit een exact en eenduidig beeld van de status van de wissel. Sherloc kan zo'n 150 wissels per inzet meten. De meettrein voldoet aan de Europese NEN-normering voor meettreinen en draagt een ProRail-certificaat. Het is daarmee het eerste gecertificeerde meetmiddel voor wissels

 

Meettrein Sherloc Asset Insight.PNG

Storingen voorkomen met inzet van de meettrein

Treinreizen doet men het liefst zonder vertraging. Er kunnen wel eens storingen optreden door een spoorstaafbreuk als gevolg van slijtage, wrijving of hoge belasting. Om storingen te voorkomen wordt de meettrein ingezet. De meettrein controleert spoorstaven op schade. Als er schade wordt aangetroffen, wordt  gericht actie ondernomen. Zo draagt de meettrein aan het voorkomen van storingen. 

 

 

Pointcloud_Meettrein.png

Meettrein is flexibel inzetbaar op alle sporen en wissels

Wat levert het jou op?

  • Gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van sporen en wissels
  • Nauwkeurige, reproduceerbare metingen
  • Meetresultaten zijn te koppelen aan externe assetmanagementsystemen
  • Veilige manier van werken
  • Storingen kunnen worden voorkomen
  • Gericht onderhoud 
assetinsight-dozen.jpg

Meer weten over de meettrein?

Neem dan contact met ons op!

Telefoon: +31 30 246 94 00 

E-mail:      info@assetinsight.nl