Zoeken

Inspecties wegen

Verhardingscontrole & Advies van Asset.Insight. ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers met inventarisatie, weginspecties, controlemetingen en specifieke studies over verhardingsconstructies.

inspectie-fabriek.JPG
stroefheid-meting.jpg

Verantwoordelijkheid wegenbouwer

Veranderingen in de markt, waaronder nieuwe contractvormen, leiden tot een toenemende vraag naar (controle)metingen aan wegverhardingen.


Bij het wegenonderhoud en bij de nieuwe aanleg van asfaltverhardingen komt de verantwoordelijkheid steeds meer te liggen bij de wegenbouwer. Deze moet aantonen dat de weg voldoet aan de geëiste kwaliteit. We werken voor bouwbedrijven, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en private partijen.

stroefheid-inspecteren.jpg

Stroefheidsmetingen

Wij voeren de volgende stroefheidsmetingen uit:

 • Methode 86% vertraagd wiel ( 'natte' methode)
  Wij meten de stroefheid meten met het 86%-vertraagd wiel. De meetmethode is omschreven als proef 72 in de standaard 2015, en wordt zowel bij nieuwe verhardingen als op bestaande wegdekken toegepast.
 • Methode SKM
  Stroefheidsmetingen met de SKM (SeitenKraftMessverfahren) worden uitgevoerd conform het Duitse technische proefvoorschrift 'TP Griff-Stb (SKM)'. Bij deze meetmethode wordt in het rechterwielspoor een vrij draaiende band onder een hoek van 20 graden geplaatst ten opzichte van de rijrichting.
 • Methode SRT
  Op locaties die niet toegankelijk zijn met de rijdende combinatie waar de 86%-vertraagd wielproef wordt uitgevoerd, kan worden gekozen voor de SRT-meting.
 • Methode Tribo-meter
  Op kleine oppervlakken kan de Tribo-meter worden ingezet om de stroefheid te meten. Denken aan traptreden op stations, evenementlocaties en winkelpromenades.
© Marina Kemp - AssetInsight - Drone 001 - 1920x500 002.jpg

Andere wegmetingen en visuele inspecties

 • Langsvlakheidsmetingen met lasertechnieken (HSRP). Hiermee meten we het langsprofiel van de verharding. Op basis van gevonden meetwaarden bepalen we de viagraaf- en of rolrei-waarden en de IRI (International Roughness Index).
 • Fietscomfortmetingen (FCM). Met deze meting bepalen we de (comfort)toestand van de fietspaden met een snelheid van 15 km/uur.
 • Monitoringsmetingen. Het structureel meten van bijvoorbeeld de stroefheid van verhardingen om de ontwikkeling daarvan in de loop der tijd te kunnen volgen.
 • Visuele inspecties. We leggen de ernst en omvang van de schades aan verhardingen vast conform CROW-methodiek.
 • Textuurmetingen. Invloed op o.a. geluid, rolweerstand, stroefheid en levensduur.
 • Waterdoorlatendheid. Met de Beckerproef bepalen we de waterdoorlatendheid van de ZOAB-asfaltverharding.