Zoeken

Inspecties

Benieuwd naar de werkelijke toestand van een asset? Laat een inspectie uitvoeren. Voordelen: planningszekerheid, continuïteit en een ongestoorde procesgang. Onze uitgangspunten zijn veiligheid en het voorkomen van overlast. Ontvang daarnaast aansluitende maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld predictive modelling, wat bijdraagt aan goed inzicht en een effectieve en efficiënte aanpak.      

inspecties-2.jpg
NEN 2767.jpg

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u precies weten welke assets u heeft en of ze voldoen aan de wettelijke eisen en normen? Wilt u heel gericht inspecteren? Graag kijken we samen met u naar welke oplossing het best past. Denk aan visueel schouwen, toestandsinspecties en gerichte technische inspecties. De bevindingen ontvangt u in een rapport. We maken gebruik van goed doordachte en innovatieve methoden, technieken en middelen.

 

 

Wat levert het op?

  • De juiste inzichten van assets
  • Inzicht in de staat van, aanwezigheid en veiligheid van assets
  • Bewijsvoering voor certificeringen vanuit wet- en regelgeving
  • Controle over het beheer van assets

 

 

NENinspectie-brug.jpg

Werkgebieden

Wij hebben ruim zestig gespecialiseerde inspecteurs in huis. Zij zijn experts en weten precies aan welke wettelijke eisen en normen de assets moeten voldoen. We hebben bijvoorbeeld drones om moeilijk bereikbare locaties te inspecteren, bellyboats om bruggen te inspecteren en quads om dijkinspecties uit te voeren.

 

Wij voeren inspecties uit voor onder andere beheerders van wegen, waterkeringen, vaarwegen en havens, olie en gas, (petro)chemische industrie, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie, energiebedrijven en scheepvaart. En natuurlijk voor civiele projecten.

 

stroefheidsmeting-inspectie.jpg

Alle inspecties

stroefheidsmeting | wegbouwkundig onderzoek / laboratorium onderzoek | milieukundig onderzoek / waterdoorlatendheid inspectie | CROW-inspectie | meetdienst Elektro | NEN 3140 | NEN 1010 | NEN 3840 | NEN 2767 | dijkinspectie | keuringen | schade-inspectie | onderhoudsinspectie | omgevingsschouw | conditiemeting | verkeersregelinstallatie-inspectie | wegkantsysteem inspectie | QA/QC- inspectie | inspectie toetsingsprocedures | (remote) visual inspectie | lasinspectie | leidinginspectie | rotating equipment inspectieflare tip- en schoorsteeninspectie | thermografische inspectie | kade-inspectie

AssetInsight 2021 (33).jpg

Meer weten over inspecties?

Mist u een inspectie? Neem zeker contact op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Ook na de inspectie(s) denken we graag met u mee over de vervolgstappen, zoals: 

  • met het digitaliseren van assets door digitaal meten
  • om storingen te voorkomen door continue monitoring 
  • om het onderhoud te voorspellen en noodzakelijk onderhoud in de toekomst te voorkomen met predictive maintenance en predictive modelling