HomeBranchesCiviele sector

Civiele projecten

De civiele markt is constant in beweging door de bouw van diverse grote infrastructurele projecten. Ook blijft de markt voor beheer en onderhoud groeien. De grote bouwondernemingen, vaak onder aanvoering van Rijkswaterstaat, maken steeds meer gebruik van camera inspecties ten behoeve van de kwaliteitsborging.

Betonstorting-assets.jpg

Een innovatieve en door Tecson Inspections al meerdere malen in praktijk gebrachte methode is het monitoren van de betonstorting van ‘sluitvoegen’ in tunnels. Tijdens de bouw van o.a. de Caland- en de 2e Beneluxtunnel zijn de camera inspecties van Tecson Inspections met succes ingezet. Ook tijdens de bouw van het nieuwe Centraal Station Rotterdam werden deze camera's ingezet om de betonstorting in de bekistingen te monitoren. Constructiedelen van bruggen en sluizen behoren eveneens tot het werkterrein van Tecson Inspections. De bouwbedrijven van VolkerWessels vragen Tecson Inspections steeds vaker om camera inspecties uit te voeren bij grote civiele projecten. Regelmatig worden omegaprofielen van bestaande tunnels en voegen van 'kunstwerken' geïnspecteerd met behulp van camerasystemen. 

Door middel van een Remote Operated Vechicle (ROV) kunnen bijvoorbeeld damwanden, koelwaterinlaten en wateropslag installaties uitstekend geïnspecteerd worden. 

+