HomeOnze dienstenInspecties Industrie Rotating equipment inspectie

Rotating equipment inspectie

Binnen de (petro)chemische industrie bevat rotating equipment een breed scala aan toepassingen. Onder rotating equipment vallen bijvoorbeeld turbines, pompen, compressors en alle andere machines met bewegende onderdelen. Omdat de productie in de (petro)chemische industrie vanwege de hoge kosten zo min mogelijk stil staat, draaien de machines vele uren achter elkaar. Doordat de bewegende delen hierdoor onderhevig zijn aan slijtage is degelijk onderhoud van essentieel belang voor een veilige en betrouwbare machine.

Turbine-inspectie-assetmanagement.jpg

Periodieke inspectiemethodiek

Een camera inspectie wordt vaak toegepast als periodieke inspectiemethodiek. Via de beelden kan men zien wat voor invloed het proces heeft op de bewegende onderdelen in een machine. Een inspectie met behulp van camera’s geeft de volgende inzichten:

 

  • de algemene inwendige staat
  • beschadigingen in een vroeg stadium
  • de oorzaak van eventuele restrictie
  • de mate van vervuiling
24uurs monitoring3.jpg

Inspectie verschaft inzichten

Op basis van deze inzichten kan er bepaald worden of en wanneer er grootschalig onderhoud gepleegd moet worden of dat de installatie gereinigd dient te worden. Onderhoud van rotating equipment is van belang voor goede prestaties:

 

  • verlenging de levensduur
  • meer omzet door meer productie
  • verhoging van de veiligheid 
  • minimalisering van ongeplande stilstand
Schroeven-inspectie-assets.jpg

Inzicht in conditie van uw assets

Installaties moeten aan allerlei wettelijke voorschriften voldoen. Wij zijn de ideale partner om u hiermee te helpen. Door onze inspectieresultaten te analyseren krijgt u een algemeen beeld van de conditie van uw assets. Op basis hiervan kunnen gegronde beslissingen genomen worden voor het onderhoud. Door naar eerdere resultaten van uitgevoerde inspecties te kijken kunnen we een voorzichtige voorspelling doen wanneer schades gaan ontstaan. Tijdig onderhoud uitvoeren verlengt de levensduur en verhoogt uiteindelijk het rendement. De inzet van een camera inspectie draagt bij aan het verlagen van uw kosten. 

Meer weten?

Neem contact op met Peter van Amsterdam

Telefoon: 06-44003191

Email: pvanamsterdam@assetinsight.nl

+