HomeOver Asset.Insight.Corporate responsibility

Corporate responsibility

Asset.Insight. wil verkwisting zoveel mogelijk tegen gaan en structureel aandacht besteden aan het beheersen en verbeteren van milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering maar ook in de projecten die we ontwikkelen en in de activiteiten van partijen in de keten. We investeren dan ook graag in duurzame ontwikkelingen.

nature-aarde.jpg

Onderdeel van VolkerWessels

Wij zijn onderdeel van het concern VolkerWessels. Wij sluiten ons aan bij de filosofie van onze moedermaatschappij. Deze stelt het ondernemerschap, de zelfstandigheid en de innovatiekracht van de decentrale werkmaatschappijen centraal. Tevens stelt zij dat de samenwerking tussen alle werkmaatschappijen onderling van groot belang is bij de ontwikkeling van het duurzame beleid van VolkerWessels en haar dochterondernemingen.

businessassurance.png

Certificering van onze bedrijfsvoering

Asset.Insight. luistert naar haar stakeholders. We hebben hun belangen in kaart gebracht en onze bedrijfsvoering hierop afgestemd. Dit hebben we digitaal uitgewerkt in ons Asset.Insight. Management Systeem. Zo kunnen we ons werk iedere keer weer een beetje beter doen. Fijn voor onze klanten!

 

Certificeringsinstelling DNV GL heeft hier naar gekeken en onze inspanning gewaardeerd volgens de allerlaatste High Level Structure standaarden. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst en kunt u rekenen op een betrouwbare partner die op een veilige manier kwalitatief goede producten en diensten kan leveren. Asset.Insight. bezit de certificaten ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA**2008/5.1.

vca.png

ISO 9001: Ons Kwaliteits- managementsysteem

De wijze waarop we onze bedrijfsvoering hebben georganiseerd wordt ook wel het kwaliteitsmanagementsysteem genoemd. Dit is een vereenvoudigde digitale weergave van onze processen en een beschrijving hiervan. Deze weergave vormde de basis bij de auditbeoordeling door DNV GL. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is in lijn bevonden met de internationaal vastgestelde norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

milieu.jpg

ISO 14001: Onze milieubetrokkenheid

Net als bij ons algemene kwaliteitsmanagementsysteem hebben we ook onderzocht wat de impact van onze bedrijfsvoering is op het milieu. Deze impact willen we zo klein mogelijk houden. Daarnaast willen we uiteraard voorkomen dat we schade veroorzaken. We hebben niet alleen onze bedrijfsvoering op dit onderdeel beschreven. Ook hebben we een register opgesteld met alle milieuaspecten die voor ons relevant zijn en de wijze waarop we hier mee omgaan. Ook dit hebben we laten beoordelen en certificeren volgens de hiervoor geldende norm ISO 14001.

Wave-assetinsight.jpg

VCA** 2008/5.1: Veiligheid en gezondheid

We werken veilig of we werken niet! Als Asset.Insight ademen we het veiligheidsprogramma WAVE van VolkerWessels. Dit is een manier om invulling te geven aan deze kernwaarde. Daarnaast hanteren we alle eisen uit de Veiligheidschecklist Aannemers VCA. Wij werken veilig, gezond en milieubewust om het aantal ongevallen te verminderen.

 

Voor opdrachtgevers betekent dit het volgende:

  • We kennen, benoemen en bespreken de risico's van het werk en de werkomgeving en nemen maatregelen om ze te beheersen;

  • We doen er alles aan om incidenten te voorkomen en komen, als er onverhoopt toch iets gebeurt, meteen in actie;

  • We stellen onze medewerkers in staat om veilig en gezond te werken, onder andere door hen te voorzien van veilige arbeids- en beschermingsmiddelen;

  • We zijn aanspreekbaar en staan open voor tips en trucs om veiliger en gezonder te werken.

 

Het VCA-systeem van Asset.Insight. en de toepassing ervan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de VCA** 2008/5.1.

logo-u15.png

Lid van U15

U15 is een levendig netwerk van ongeveer 200 werkgevers in de regio Midden-Nederland dat zich richt op het stimuleren van duurzame en slimme mobiliteit. U15-leden dragen bij aan het realiseren van spitsmijdingen door hun beleid aan te passen, de cultuur te veranderen en aandacht te schenken aan het thema duurzame mobiliteit. De acties van U15 realiseren 4.301 spitsmijdingen per werkdag. 

Leden van U15 hebben een duurzamer mobiliteitsprofiel ten opzichte van niet-leden. Bedrijven zoals wij die lid zijn van U15 hebben veel overstappers van auto naar fiets, e-bike, ov en thuiswerken.

Een greep uit de vele voordelen van werkgevers die zijn aangesloten bij U15: minder CO2-uitstoot, betere bereikbaarheid, lagere kosten en vitalere werknemers.

 

Meer weten?

Neem contact op met Egon van Hooft, manager Quality, Safety, Health & Environment (QSHE).

 

Telefoon: +31 6 50 22 45 96

E-mail: evanhooft@assetinsight.nl

 

+